Kontakt

Målgruppe

Målgruppen for Aflastningen er primært børn og unge fra 6-18 år, dog med mulighed for udvidelse til det fyldte 21. år efter § 107. Tilbuddet er godkendt af Socialtilsynet Hovedstaden efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5 samt § 107.

Tilbuddet benyttes primært af børn/unge med ADHD, autisme og lignende problematikker, men behovet for aflastning kan i lige så høj grad bunde i en belastet familiebaggrund eller generelle, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. Der tages hensyn til inddeling af grupper, således at der tages højde for både alder samt funktionsniveau.

Vi tilbyder følgende former for aflastning:

 • Aflastning hver anden weekend
 • Aflastning hver fjerde weekend
 • Aflastning på hverdage
 • Ferieture af en uges varighed

Vi har egen vognpark til rådighed og tilbyder afhentning af børn og unge.

Tryghed, personlig udvikling og venskaber

Der er tilknyttet 32 børn/unge pr. weekend fordelt på fire huse med otte børn i hvert hus. Husene giver mulighed for en inddeling målrettet børnenes alder og mentale, samt emotionelle udvikling, så der skabes den bedst mulige dynamik børnene imellem. Vi vægter trygge relationer højt, således at det er de samme børn/unge, der tilbringer weekenderne sammen og kan danne varige venskaber, ligesom personalet arbejder i teams, så børnene kan knytte sig til faste voksne. Vi tager udgangspunkt i den enkelte og tilpasser opholdet, så alle kan deltage på det niveau, de formår – og ind imellem rykke grænser. For de unge understøtter vi deres interesser, arbejder på selvstændighed og medbestemmelse samt debatterer emner som pubertet, seksualitet og fremtidsplaner. Der arrangeres også virksomhedsbesøg.

Kontakt os

Medarbejdere

Bjarke

Pædagog

Martin 

Pædagog

Thomas

Pædagog

Brian

Pædagogisk assistent

Emil

Pædagogisk assistent

Betina

Pædagogmedhjælper

Steffen

Pædagogmedhjælper

Martin Rodian

Pædagog

Lasse

Pædagogmedhjælper

Julie P.

Pædagog

Kamilla

Pædagog

Luna

Pædagog

Aktiviteter

Børnene/de unge har medindflydelse på de aktiviteter og oplevelser, der hver weekend bliver tilbudt. De planlagte aktiviteter kan bl.a. være bowling, forlystelsesparker, biograf, naturoplevelser, cirkus, museer, gokart, lasergame mm. Ud over de store planlagte aktiviteter er der rig mulighed for at få en aktiv eller afslappende dag på vores store område, der blandet andet rummer:

 

 • Gymnastiksal med mulighed for basket, badminton, hockey mm.
 • Biograf med lærred, projektor og lyd i høj kvalitet for en god filmoplevelse.
 • Industrikøkken med mulighed for madlavningsaktiviteter.
 • Styrketræningsrum med tilhørende afspændingslokale eller bokserum.
 • Boldrum med boldbassin indeholdende 50.000 bolde, perfekt til sansestimuli og tumlelege.
 • Værksted hvor man kan arbejde med mekanik eller træ.
 • Fodboldbane hvor der kan spilles storkamp.
 • Airhockey og billard.
 • Beachvolleybane med sand.
 • Bålplads med siddepladser i forskellige niveauer.
 • Nedgravede trampoliner i forskellige kroge af grunden.

Vi har aktiviteter for enhver smag danner rammen om mange gode timer i Aflastningen.

Weekendaflastning

Vi tilbyder weekendaflastning hver anden eller fjerde weekend, alt efter hvilket behov barnet eller den unge har. Gældende for de fleste brugere er, at de benytter aflastningstilbuddet hver anden weekend.

En weekend hos os begynder fredag klokken 15.00 og slutter søndag klokken 14.00 - dog kan begyndelsestidspunktet variere, alt efter om barnet/den unge skal hentes eller selv ankommer. Weekenderne fungerer på samme måde. Der vil være tidspunkter, hvor husene laver aktiviteter sammen, mens spisning og daglige rutiner foregår hver for sig.

Når alle er ankommet om fredagen, holdes der samling. Her får vi lidt at spise og drikke og snakker om, hvad vi skal lave i løbet af weekenden. Børnene og de unge kan her komme med ønsker til aktiviteter eller dele med gruppen, hvad de måtte have på hjerte.

Under samlingen byder børnene/de unge ind på ”pligter”, som de skal hjælpe med i løbet af weekenden. Pligterne omfatter bl.a. at hjælpe med madlavningen, rydde af bordet efter måltiderne, tømme opvaskemaskine og skraldespand eller lave bolledej, da der altid tilbydes nybagte boller til morgenmad. Alle skal deltage i pligterne for at bidrage til fællesskabet.

Da vores primære opgave er social træning vægter vi det sociale samvær højt, hvilket betyder at vi prioritere at mobil/iPad er begrænset til nogle faste tider, således at tiden bruges på aktiviteter og oplevelser med fællesskabet.

Efter en weekend fuld af aktiviteter samles vi igen og snakker om alt det gode, vi har oplevet sammen.

Forudsigeligheden er kodeordet for vores arbejde. Derfor udarbejdes der for hver weekend et "weekendbrev", som omsorgspersonerne for børnene/de unge kan se på ConCuras intranet og læse sammen med dem.

 

Weekendbrevet er tilgængeligt fra tirsdag før en weekend, og deri står beskrevet:

 

 • Hvilke børn/unge, der deltager i weekenden.
 • Hvilket personale, der henter børnene (medmindre de selv ankommer).
 • Hvilke medarbejdere, der er på arbejde, og hvem, der sover der.
 • Hvilke aktiviteter og udflugter, der er planlagt.en hule
 • Hvordan madplanen ser ud.
 • Om der er nogen, der har fødselsdag i weekenden.
 • Om der skal huskes særlig beklædning.

 

På den måde er børnene/de unge forberedt, da de kender rammerne og indholdet for weekenden.

Der vil ligeledes efter en weekend blive lagt et referat på intranettet, hvor der står beskrevet, hvordan weekenden er forløbet. Det prioriteres, at hvert barn/ung bliver nævnt i referatet, og der vil være billeder, hvor alle fra weekenden er repræsenteret.

Aflastningen på hverdage

Vi tilbyder også aflastning på hverdage, hvor det aftales mellem os, den anbringende myndighed og hjemmet, hvordan den specifikke sag løses bedst muligt.

Der vil, i disse sager, kunne tilbydes pædagogisk uddannet personale til at varetage opgaven, og den røde tråd fra weekenderne vil gå igen i form af forudsigelighed, struktur, tryghed og en anerkendende tilgang, med udgangspunkt i barnets/de unges egne ressourcer.

Børnene/de unge ankommer efter skoletid - der aftales individuelt omkring afhentning eller ankomst.

Eftermiddagen vil ofte bestå af en aktivitet, der er tilpasset barnet/den unge. Aftenen vil bære præg af forberedelse til næste dag, og tempoet tilpasses, så overgangen til at gå i seng foregår uproblematisk. Morgenen vil forløbe med morgenmad, evt. bad og klargøring til skole/daginstitution.

 

Kontakt os

Ferieture

Vi tilbyder to feriekolonier, der kan variere fra fire til syv døgn.

Ferieugerne er fastlagt til en vinterkoloni i uge 7 og en sommerkoloni i uge 27.

På begge kolonier vil personalet fra alle teams være til stede. Dagene bærer præg af struktur, forudsigelighed og tryghed.

Feriekolonierne vil indeholde oplevelser, der er tilpasset alder og formåen, dog med det for øje, at grænser kan udvides, så børnene/de unge oplever succes.

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram