Bestyrelse 

 


Lene Diemer
Formand

 Trine Holgersen
Næstformand

 


 

 


Jan Christensen
Bestyrelsesmedlem

 


 

 


Peer Brinkman Høyer
Bestyrelsesmedlem