Bestyrelse 

 

 


Lene Diemer
Formand


Trine Holgersen
Næstformand

 


Jan Christensen
Bestyrelsesmedlem

 

 


Peer Brinkman Høyer
Bestyrelsesmedlem