Kontakt

Vision og værdigrundlag

Vision: Fonden ConCura er en nonprofit-fond, der tilbyder hele paletten af specialiserede sociale ydelser til børn og unge (0-23 år) samt deres forældre og familier i hele landet. I rammerne af en samlet pakke af fleksible døgn- og dagtilbud sikrer Fonden ConCura øget livskvalitet, øget uddannelse og øget selvstændighed for brugerne samt sikkerhed for resultater til samarbejdspartnere. Desuden udvikler og formidler fonden faglighed og viden indenfor fondens formål og investerer tillige sit overskud i denne opgave.

Fonden ConCuras tre konstanter:

  •  Hele Paletten - Inden for vores målgruppe er vi stand til at levere alle de ydelser, som kommunerne efterspørger eksternt til børn og unge (0-23 år) samt deres forældre og familier. Vi kan spille forskellige indsatser sammen i kraft af vores mange tilbud, der dækker fra det forebyggende familiearbejde over det akutte og behandlingsorienterede til efterværnsindsatser.
  • Kvalificeret Faglighed - Vi arbejder systematisk med ICS-metoden i forhold til at analysere, vurdere og måle på udviklingen inden for de seks fokuspunkter. På det behandlingsorienterede område arbejder vi med ART, TEACCH, NordicPAS-analyse og Cool Kids og vi anvender SMART-principperne, når vi fastlægger mål. 80% af vores medarbejdere skal være faglærte, og den enkelte medarbejder er en god rollemodel, der personligt og uddannelsesmæssigt matcher sine opgaver hos Fonden ConCura. Frontmedarbejdere modtager fast ekstern supervision. Vi arbejder altid med en høj grad af inddragelse af dem, vores ydelser er målrettet til.
  • Høj Kvalitet - Vi er certificerede og prioriterer kvalitet og optimering af kvalitet i alle vores afdelinger, og vi vil score over 4 i Socialtilsynets kvalitetsmodel. Vi kendes på kvalitetssikrede statusrapporter, og vi foretager kun visiteringer, når sagen er tilstrækkeligt belyst. Afslag på visiteringer begrundes altid fagligt.
© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram