Kontakt

Om Fonden ConCura

Fonden ConCura er en nonprofit fond, der tilbyder specialiserede, socialpædagogiske ydelser målrettet børn, unge og deres familier på baggrund af henvisninger fra kommuner eller statsforvaltninger over hele landet.
ConCura betyder "med hjertet" og er udledt af det latinske ord ”Cura”, der betyder at ”pleje, støtte, helbrede”. Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør, og arbejder dagligt for at leve op til vores navn.
Vores tilbud er fordelt på faciliteter i både Holbæk, Tveje Merløse og Kvanløse, hvor hovedparten har hjemme i Tveje Merløses rolige omgivelser, der giver god plads til udeaktiviteter, ligesom der er hurtig adgang til Holbæk by og det nye, store sports- og fritidsanlæg, Holbæk Sportsby.

Fonden ConCura blev stiftet i 1895 under navnet Holbæk Amts Plejehjemsforening, der dengang var den tilsynsførende myndighed i Holbæk Amt. Vores historiske forankring har betydet, at vi gennem vores over 100 års udvikling altid har søgt et tæt fagligt samspil med det offentlige, hvor vi gennem sparring sikrer, at vores tilbud er i overensstemmelse med både nuværende og fremtidige behov. I 2012 overgik organisationen til en erhvervsdrivende nonprofitfond med en synlig ledelse bestående af en direktør og bestyrelse, der alle bringer individuelle faglige kompetencer til bordet med henblik på at drifte og udvikle Fonden ConCura til fortsat at holde et højt professionelt niveau. Fondens kapital kan ikke søges eller udloddes og forbliver dermed i fonden til brug for egne formål. Det betyder, at ingen tjener på de ydelser, vi tilbyder, og at vi kontinuerligt kan afsætte midler til udvikling og forbedring både i form af medarbejderuddannelse, udbygning af tilbud og opgradering af faciliteter, således at vi skaber de bedste rammer både for vores medarbejdere og dem, vi yder omsorg for.

Fonden ConCura tilbyder hele paletten indenfor det socialpædagogiske felt målrettet børn og unge i alderen 0-23 år. Vi løser opgaver på kontrakt- eller timebasis både i og uden for almindelig arbejdstid. Priserne for ydelserne er individuelle og fastsat på baggrund af en indgået kontrakt, så det er synligt, hvad der betales for. Vi har veluddannede medarbejdere med bred viden indenfor børne- og ungeområdet, som løbende modtager efteruddannelse og kurser. Vi søger altid at benytte os af nye, veldokumenterede programmer såsom Cool Kids, TEACCH og ART. Takket være vores mange afdelinger kan vi tilbyde alle et trygt forløb i overskuelige rammer med fokus på barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Vores afdelinger omfatter:

Aflastningen – Vores aflastningstilbud er målrettet børn og unge med særlige behov og problematikker. Målgruppen er primært børn og unge fra 6 til 18 år, dog med mulighed for undtagelser. En del af vores brugere har diagnoser som ADHD og autisme, men det er ikke alle, der har en diagnose – behovet for aflastning kan i lige så høj grad bunde i en belastet familiebaggrund eller generelle, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. Vi er beliggende i Kvanløse, hvor vores nyrenoverede huse, rekreative rum og udearealer danner rammen om mange sjove timer i fællesskab med andre børn, unge og uddannede pædagoger.

Opholdsstedet – Opholdsstedet er et døgntilbud for børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller psykiatriske lidelser, der har behov for behandling eller anden udviklingsmæssig støtte, og som i den sammenhæng har behov for ophold udenfor hjemmet. Opholdsstedet er normeret til i alt 17 børn og unge. Målgruppen er børn og unge i alderen 8-18 år. Opholdsstedet er inddelt i to huse, hvilket gør det muligt at opdele vores tilbud efter børnenes/de unges behov, således at Bredmosegård giver god plads og samværsmuligheder for unge i alderen 12-18 år, mens Bredmosegård-huset skaber trygge rammer for børn i alderen 8-14 år.

Skolen – ConCura Skolen er målrettet børn med sociale og psykiske vanskeligheder, eksempelvis ADHD, OCD eller andre træk i autismespektret, der gør det svært at rumme børnene indenfor folkeskolens rammer. ConCura Skolen giver dem mulighed for at følge behovstilrettelagt skoleundervisning og tage folkeskolens afgangseksamen i det omfang, de magter.

STU – STU er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge mellem 16 og 25 år, som ikke er egnet til at tage en ordinær ungdomsuddannelse. De unge er typisk enten udviklingshæmmede eller har diagnoser som ADHD, autisme eller andre psykiske lidelser, der gør, at de har behov for et særligt behovstilrettelagt forløb. Vi tilbyder uddannelseslinjer indenfor "Byg, bolig og anlæg", "Motor og mekanik", "Mad og ernæring" og "Jordbrug og gartneri".

Transport og Service – Fonden ConCuras afdeling for Transport og Service dækker over vores transportteam, rengøringsteam og vores håndværkerteam.

Vi er også klar til at løse opgaver for jer – også selvom opgaven ikke står i teksten. Kontakt os for en uforpligtende snak.

Kontakt os

Information

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram