Dagbehandling 

ART
Indhold under udarbejdelse


Cool Kids
Indhold under udarbejdelse

 

Thrive
Thrive er et evidens- og manualbaseret træningsprogram, der giver værktøjer til at behandle de informationer, kroppen får fra tanker, fornemmelser, følelser og handleimpulser på en konstruktiv måde. Thrive giver redskaber til at skabe forandringer for sikring af trivsel og resiliens, bl.a. gennem større selvindsigt og forståelse for, hvad der har indflydelse på ens liv og forandring mod trivsel.  

 

TEACCH
Indhold under udarbejdelse

 

Styr dit eget skib
Styr dit eget Skib er et materiale til børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Styr dit eget Skib henvender sig direkte til barnet eller den unge selv. Materialet gennemarbejdes sammen med elevens klassepædagog over en periode på 10-12 uger. Undervejs i forløbet snakkes, lyttes, afprøves, trænes og evalueres løbende ud fra kognitive adfærdspædagogiske perspektiver.

Guiden består af 25 råd og redskaber til det gode, det svære og det sjove i livet med ADHD. Guiden er målrettet til de 10-15 årige, men kan i justeret form også være relevant for andre aldersgrupper. Materialet er en mulighed blandt flere metoder til at give barnet eller den unge indsigt i at håndtere sin ADHD-diagnose, således at den hæmmer livet mindste muligt. Det handler om at lære sig selv at kende samt tage ansvar for sig selv og sin kontakt til andre.

 

Yoga og Mindfulness
På ConCura Skolen tilbyder vi vores elever forløb med yoga og mindfulness som et terapeutisk redskab, der støtter og styrker eleverne mentalt og fysisk.

Mindfulness handler om at skabe balance i sindet, være nærværende i nuet og styrke selvværdet hos vores elever. Suppleret med Yoga som bevægelsesform udvikles ligeledes fysisk balance. De to metoder kombineret kan hjælpe med stresshåndtering, selvregulering og mentaltræning.

I vores yoga- og mindfulnessforløb arbejder vi med afspænding og åndedræt, hvilket afhjælper spændinger i musklerne samt hovedpine. Yoga og mindfulness øger opmærksomheden på kroppen, hjælper på kontrollen over energi og beroliger det rastløse. Særligt med yoga strejker og styrker vi musklerne og øger vores bevidsthed om kroppens holdning. Dette imødekommer de behov, mange unge i dag har med en lidt forjaget og samtidig stillesiddende hverdag. Rent fysiologisk vil kroppen ved hjælp af stræk og afspænding lukke op for blodgennemstrømningen helt ind til celleplan. Vores celler kan således lettere frigøre affaldsstoffer og optage næring. Bevægelserne og afspændingerne har således en sund effekt på kredsløb, nervesystem, muskler, led og knogler.

Yoga og mindfulness bliver ikke praktiseret som en religiøs eller åndelig undervisning af vores elever. Vi ønsker at formidle og understøtte en opmærksomhed på at styrke sin indre balance samt være nærværende og i kontakt med sig selv. Samtidig øges også opmærksomheden på at behandle andre mennesker ordentligt, således at også de har mulighed for at arbejde med sig selv.

Det er frivilligt at deltage i planlagte yoga- og mindfulnessforløb. Skolen har indrettet et yogarum, hvor man i rolige rammer har mulighed for at fordybe sig i denne træning. Flere medarbejdere på ConCura skolen har deltaget i kursusforløb om skoleyoga og mindfulness.

 

ADL
Indhold under udarbejdelse

 

Supervision og PPR
ConCura Skolen er i løbende kontakt med Holbæk Kommunes læringskonsulent (PPR), der besøger skolen ca. en gang om måneden. Her er fokus på observation samt faglig og pædagogisk sparring.