Kontakt

Ungdomsuddannelse - målrettet ressourcer og behov

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. ConCura STU tilbyder unge i alderen 16-25 år med særlige behov en 3-årig ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i de unges individuelle ressourcer, potentialer og behov.

Vi tilrettelægger til hver elev et individuelt forløb bestående af en passende blanding af fagundervisning (dansk, matematik, engelsk) og linjefagsarbejde. STU-forløbet kan afsluttes med en uddannelsesopgave eller et individuelt tilpasset udvalg af FP9/FP10 afgangsprøver.

På ConCura STU kan man fordybe sig og blive dygtig inden for følgende linjefag:

Byg, bolig og anlæg - Her får den unge mulighed for at få et fagligt og praktisk kendskab til forskelligartede håndværksfag. Læringen sker gennem reel produktion og fremstilling i forbindelse med byggeri, ejendomsservice og anlæg af udearealer.

Motor og mekanik - Der arbejdes med reparation, servicering og teknisk indsigt i f.eks. knallerter, ATV’ere, biler, motoriserede haveredskaber og tekniske apparater. I dette linjefag undervises blandt andet i at følge en teknisk brugervejledning, og der bliver god tid til at nørde med at få mekanikken til at fungere.

Mad og ernæring - I vores store industrikøkken er de unge er med til at tilberede mad hentet i egen køkkenhave og i lokalområdet. Undervejs får den unge unikke madoplevelser og lærer basisteori om fødevarer, ernæring og hygiejne.

Jordbrug og gartneri - Frisk luft og jord under neglene får man masser af i arbejdet med natur, planter og evt. dyr. Her er mulighed for at deltage i skovrejsning, etablering af friluftsområder, dyrkning af grøntsager og vedligehold af udearealer.

Fællesskab og ungdomsliv i fokus

På ConCura STU prioriteres fællesskab, trivsel og livsglæde højt. De unge bliver styrket og trænet i sociale færdigheder samt i at håndtere konflikter ud fra metoden ART. I ungemiljøet planlægges fx spillearrangementer, fester, bowlingture og filmaftener i vores egen biograf.

Linjefag suppleres med træning i Almindelig Daglig Levevis

Udover den faglige undervisning har vi fokus på at lære den unge så mange praktiske gøremål som muligt, f.eks. i forbindelse med økonomi, tøjvask, hygiejne og motion. Den unge lærer metoder og teknikker, der giver nye kompetencer og hjælper dem til at holde overblik over dagligdagen.

 

Kontakt os

Medarbejdere

Praktikmuligheder

ConCura STU samarbejder med lokale virksomheder og institutioner omkring tilrettelæggelse af skole- og erhvervspraktikker. I tæt dialog med den unge finder vi et passende praktiksted, og vi giver tæt støtte og opbakning hele vejen gennem praktikforløbet.

Information

© 2023 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram