STU - Særligt tilrettelagt undgomsuddannelse

 

Ungdomsuddannelse - målrettet ressourcer og behov


STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Uddannelsen er målrettet mod unge med psykisk sårbarhed og autisme, der ikke kan gennemføre en normal ungdomsuddannelse.
Hos Fonden ConCuras STU tilbyder vi en række uddannelseslinjer, hvor vi arbejder målrettet med de unges individuelle ressourcer, potentiale og behov. Uddannelsesforløbet kan have op til tre års varighed.

Vi tilrettelægger en individuel undervisnings- og uddannelsesplan med skolepraktik og/eller arbejdspraktik inden for disse områder: 

Byg, bolig og anlæg
Her får den unge mulighed for at få et fagligt og praktisk kendskab til håndværksfagene tømrer, VVS og murer. Læringen sker gennem reel produktion og fremstilling i forbindelse med byggeri, ejendomsservice og anlæg af udearealer. 

Motor og mekanik
Der arbejdes med reparation, servicering og teknisk indsigt i f.eks. knallerter, ATV’ere, biler og motoriserede haveredskaber. I dette linjefag undervises blandt andet i at følge en teknisk brugervejledning, og der bliver god tid til at nørde med at få mekanikken til at fungere.

Maritim linje
Livet som sømand kan starte på Galeasen Hjalm – en 2-masters skonnert fra 1901 med 8 sejl, der alle skal sættes og trimmes. Her lærer man både at sejle og vedligeholde det gamle flotte træskib, og man er med til at modtage de mange gæster, der hvert år sejler med Hjalm. Læringen sker med knob, lak, sandpapir, egetræ, kompas og masser af frisk luft. 

Mad og ernæring
I vores store industrikøkken indgår man i produktionen af måltider til hverdag og fest. Den unge er med til at hente madvarer i egen køkkenhave samt i lokalområdet, hvilket giver indsigt i processen fra jord til bord. Undervejs får den unge unikke madoplevelser og lærer basisteori om fødevarer, ernæring og hygiejne.

Jordbrug og gartneri
Frisk luft og jord under neglene får man masser af i det både teoretiske og praktiske arbejde med natur, planter og evt. dyr. Her er mulighed for at deltage i skovrejsning, etablering af friluftsområder, dyrkning af grøntsager, vedligehold af udearealer og lignende.

 

Fællesskab og ungdomsliv i fokus
På Fonden ConCura STU bliver de unge trænet i sociale færdigheder og i at håndtere konflikter ud fra metoden ART. Læs mere om ART her *link*. Sammen planlægger vi spillearrangementer, fester, bowlingture og filmaftener i vores egen biograf. Trivsel og livsglæde ved samværet med andre mennesker er prioriteret højt hos os.

Linjefag suppleres med træning i Almindelig Daglig Levevis
Udover den faglige undervisning har Fonden ConCura fokus på at lære den unge så mange praktiske gøremål som muligt, f.eks. i forbindelse med økonomi, tøjvask, hygiejne og motion. Den unge lærer metoder og teknikker, der giver nye kompetencer og hjælper dem til at holde overblik over dagligdagen. 

Praktikmuligheder
Fonden ConCura samarbejder med lokale virksomheder og institutioner for at kunne tilbyde praktikophold, hvor vi i tæt dialog med den unge finder et passende sted og giver støtte og opbakning hele vejen gennem praktikforløbet.

Pædagogik
Hos Fonden ConCura vægter vi relation og et grundigt kendskab til den unge højt, og vi ser charmen i forskelligheder. Gennem nære relationer tages højde for den unges virkelighedsopfattelse, normer, værdier og holdninger.
Vores normering gør det muligt at arbejde i små hold, hvor forudsigelighed ligger til grund for udvikling og kognitiv modning.

 

Fonden ConCuras STU er endnu ikke certificeret.

 

Medarbejdere

Se STU'ens medarbejdere her.

 

Kontakt STU

Kontakt os for en uforpligtende snak.

 

Hent information i PDF-format

Fonden CunCura - STU