STU - Særligt tilrettelagt undgomsuddannelse

 

Ungdomsuddannelse - målrettet ressourcer og behov

Hos Fonden ConCuras STU arbejder vi målrettet med de studerendes individuelle ressourcer, potentiale og behov. Uddannelsesforløbet kan have op til tre års varighed.  

 

Vi tilrettelægger en individuel undervisnings- og uddannelsesplan med skolepraktik og/eller arbejdspraktik inden for disse områder:
Erhverv - f.eks. pedelvirksomhed, træ-/metalværksted, håndarbejde, havebrug mm.
Idræt og sundhed - f.eks. friluftsliv, boldspil, svømning, kostvaner, førstehjælp mm.
Voksenlivet og botræning - f.eks. husholdning, økonomi og hygiejne mm.
 
Desuden tilbyder vi:
Matematik og dansk samt andre sprog
IT på brugerniveau


Vi har tre interne pladser, som kan bruges til vores botræning.

Fonden ConCuras STU er endnu ikke certificeret.

 

Medarbejdere

Se STU'ens medarbejdere her.

 

Kontakt STU

Kontakt os for en uforpligtende snak.

 

Hent information i PDF-format

Fonden CunCura - STU


En særlig nyhed fra STU:

 

Tillykke til Mulle

Fonden ConCura tog i juni 2019 afsked med vores allesammens Mulle, der har gennemført sin Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) med fokus på værkstedsfagene mekaniker, gartner og træsløjd. Mulle kom til Fonden ConCura som grundskoleelev i 2015 og her sidenhen udviklet sig både fagligt og personligt.

Undervejs viste det sig, at Mulle fattede særlig interesse for at betjene stedets havetraktor. Han blev derfor et par dage om ugen tilknyttet Fonden ConCuras tekniske afdeling v/Michael Østervold, som siden har haft et tæt samarbejde med Mulle om alle de færdigheder, man skal håndtere og udvikle for at kunne vedligeholde store græsarealer. Michael og Mulle startede læringsforløbet med at køre ”Kongens efterfølger”, hvor Mulle fulgte efter Michael, men efterhånden lærte Mulle selv at holde retning og følge et mønster i græsslåningen, ligesom han også har lært at rengøre og vedligeholde havetraktoren.

Mulle er nu færdiguddannet, hvilket blev fejret med en dimissionsfest, hvor Mulle foran sin familie fik overrakt et certifikat for gennemført forløb og fik sat hue på hovedet af sin mor. Vi ønsker Mulle alt det bedste i fremtiden. 

Her ses Mulle sammen med skoleleder Randi Hoffmann og underviser Morten Frøslev: