Kontakt

Formål og vedtægter

Fonden ConCura er en non-profit fond. Fonden udlodder ikke overskud som dividende eller som søgbare midler, men konsoliderer sig med henblik på at udvikle virksomheden. Vores fondsstruktur er kommuner og statsforvaltningers sikkerhed for, at de penge, de lægger hos Fonden ConCura, kommer borgerne til gode. Fonden ConCura har de seneste år valgt at bruge midler fra overskuddet på blandt andet en ny multibane, medarbejderuddannelse, bedre udearealer og udbygning af vores tilbud blandt andet i form af nye ejendomme og renovering af de eksisterende. Vores fondsstruktur betyder ligeledes, at vi er økonomisk polstrede, således at vi altid kan sikre optimal kvalitet i vores tilbud.

Du kan læse vores vedtægter her:

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram