Formål og vedtægter 

 

ConCuras målgruppe
Målgruppen for ConCuras socialpædagogiske arbejde varierer fra tilbud til tilbud. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige tilbud og deres målgrupper.

Samvær, familiebehandling og andre konsulentopgaver

Vores socialkonsulenter udfører en lang række opgaver målrettet børn og unge samt deres familier.
Målgruppen for konsulenternes arbejde varierer meget, men som udgangspunkt drejer arbejdet sig om socialt udsatte befolkningsgrupper, der har brug for pædagogisk støtte og assistance af forskellig karakter.
 
Huset og Fløjen i Tveje Merløse

Huset og Fløjen i Tveje Merløse er aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov og problematikker. Målgruppen er primært børn og unge fra 6 til 18 år, dog med mulighed for undtagelser.
En del af Husets og Fløjens brugere har diagnoser som ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) og autisme. Ikke alle brugere har dog en diagnose – behovet for aflastning kan i lige så høj grad bunde i en belastet familiebaggrund eller generelle sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.
 
ConCura Skolen

Tilbuddets målgruppe er børn med sociale og psykiske vanskeligheder, eksempelvis ADHD, OCD og andre træk i autismespektret. Vanskelighederne gør det svært at rumme børnene inden for folkeskolens rammer. 
Tilbuddet henvender sig til børn og unge i folkeskolealderen, som udgangspunkt 6-16 år.
 
Bakkehuset og Dalhuset

Bakkehuset og Dalhuset er et botræningstilbud henvendt til unge mellem 16 og 23 år, som af forskellige årsager hverken kan bo hos deres forældre eller klare sig alene i egen bolig.
De unge har typisk en belastet familiebaggrund samt forskellige problematikker, f.eks. sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.
 
STU

ConCura STU er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge mellem 16 og 25 år, som ikke umiddelbart kan begå sig på en ordinær ungdomsuddannelse.
De unge er typisk enten udviklingshæmmede eller har diagnoser som ADHD, autisme og andre psykiske lidelser.


Vedtægter:

Hent information i PDF-format: