Kontakt

Skolen

ConCura Skolen er en dagbehandlingsskole med indskolings- mellemtrins- og udskolingsklasser i naturskønne omgivelser i Kvanløse. På samme matrikel er vores STU – tilbud og lidt længere oppe af vejen er ConCuras aflastningstilbud.

På ConCura Skolen har vi en mangeårig erfaring med specialundervisning, hvilket giver elever med specifikke behov mulighed for at få tilrettelagt en individuel undervisnings- og behandlingsplan. Eleverne placeres på et hold ud fra en afvejning af deres biologiske alder sammenholdt med en vurdering af kognitive, sociale og faglige kompetencer.

Vi underviser eleverne i små grupper, hvor der er fokus på hver enkelt elevs særlige behov. Morgen - og formiddagstimerne indeholder som udgangspunkt basislektioner i dansk, matematik og engelsk, mens eftermiddagene er et varieret udbud af idræt, emneundervisning og værkstedsfag, der dækker folkeskolens øvrige fagrække.

Det faglige indhold prioriteres højt på ConCura Skolen og vi følger udviklingen nøje vha. diverse tests og udviklingsplaner. Der udarbejdes hvert år to statusbeskrivelser med fokus på beskrivelse af faglige, sociale og personlige udviklingsplaner. Vores mål er at hver elev når sit fulde potentiale socialt, fagligt og personligt. De elever der kan og vil, klargøres til afgangsprøve i 9.klasse i fuld fagrække eller i de fag, som er realistiske.

Målgruppe

ConCura Skolens målgruppe er sårbare børn og unge med socio-emotionelle og psykiske vanskeligheder, eksempelvis ADHD, OCD, tilknytningsforstyrrelser, angst, mild skizofreni, Aspergers Syndrom og andre træk inden for autismespektret.

Tilbuddet henvender sig til børn og unge i grundskolealderen, som udgangspunkt 6-18 år.

Individuelle udviklingsplaner for elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer beskrives, evalueres, justeres og fornyes løbende skoleåret igennem. Dette foregår i samarbejde med eleven og dennes forældre, plejeforældre eller anden forældremyndighedsindehaver.

Vi har på skolen en kultur for at have tæt kontakt mellem skole og hjem. I denne kontakt er det muligt at få vejledning i og sparring omkring, hvordan man i familien håndterer og forebygger udfordringer. Dette samarbejde sikrer bedst mulig positiv udvikling for eleven.

Kontakt os

Medarbejdere

Hverdag på skolen

Som elev på vores skole, bliver du mødt af undervisning af høj kvalitet og engagerede voksne med specialpædagogisk viden, som viser naturlig omsorg for dig og din udvikling. Du undervises i små hold, med ro til læring, men kan også være en del af skolens store fællesskab i pauserne. Vi ser altid på mulighederne for at finde fællesskaber i, og på tværs af grupperne.

På skolen spiser vi varm mad til frokost i vores fælles spisesal. Maden bliver lavet af elever fra STU’ens køkkenlinje, som er på samme matrikel. Er man vild efter at lave mad, kan man komme i praktik i vores industrikøkken.

Skolen er placeret i naturskønne områder, hvor vi tilbyder rammer med masser af mulighed for bevægelse og motorisk udvikling. Der er bl.a. trampoliner, hængekøjer, stor legeplads og bålplads. Der er også mulighed for at løbe en tur på fodboldbanen.

Indendørs er der også plads til bevægelse, så vi er aktive året rundt. Her kan vi hoppe i boldrummet, gå i yoga/multisal eller i gymnastiksalen. Det kan også være, at du bedre kan lide at sysle med kreative projekter i håndværk/design eller sidde med en bog i sofaen. Som noget helt særligt for vores behandlingsskole, har vi et stort, nyt science-lokale. Det betyder at du ikke skal fragtes til nærliggende skoler for at have fysik/kemi og også kan tage afgangsprøver i kendte rammer.

Visitation

Optagelse på ConCura Skolen sker altid gennem visitation hos elevens kommune i samarbejde med ConCuras skoleleder og Holbæk Kommunes PPR.
Der udarbejdes en kontrakt for både skole- og behandlingsdel ved optagelsen. Forinden en evt. optagelse meddeles ConCura relevante faglige og sociale oplysninger om eleven.

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Holbæk kommune
Louise Egelykke Bilsby, psykolog
Jernbanegade 6
4300 Holbæk
Tlf.: +45 72 36 71 95

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram