Kontakt

Ny døgnchef

Pr. den 1. november 2017 blev Jannick Frederiksen udnævnt, som ny døgnchef for Aflastningstilbuddet - Huset og Fløjen samt for Opholdsstedet Bredmosegård.
Jannick arbejdede oprindeligt som tømrer, men da han i 2010 havde en arbejdsopgave hos ConCura, faldt han straks for stedet og for stedets børn. Jannick besluttede sig derfor for, at søge en stilling hos ConCura, som timelønnet medarbejder, hvilket han fik, med tilknytning til aflastningshuset. Jannick startede hurtigt herefter ny uddannelse som pædagog, sideløbende med hans arbejde hos ConCura. Under uddannelsen arbejdede Jannick primært i faste weekendvagter. Et halvt år før Jannick var færdiguddannet som pædagog, fik han tildelt ansvaret for aflastningshuset. Jannick har, fra første dag, sat et tydeligt positivt præg på aflastningshuset, som til at starte med, havde tilknyttet 8 børn. I 2015 blev aflastningstilbuddet udvidet med Fløjen og der er i dag tilknyttet 60 børn.

Huset og Fløjen
Huset og Fløjen i Tveje Merløse tilbyder flere forskellige former for aflastning, enten i weekender, hverdage eller i ferier. Der er mulighed for, at tilpasse tilbuddet til det enkelte barns behov og lægge en individuel plan for aflastningen. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn/den unge. Opholdet i Huset eller Fløjen vil blive tilpasset, så alle kan deltage på det niveau, de formår – og ind imellem rykke en grænse.
Vi er ikke et behandlingstilbud, men et frirum for børn og unge; et sted, de glæder sig til at være.
Vi samarbejder gerne med familien om at skabe rammer, der passer til den enkelte. Der er plads til forskelligheder, og vi giver børnene/de unge oplevelser og udfordringer i det tempo, de magter og kan rumme. På længere sigt kan en plads i Huset eller Fløjen have en positiv effekt på barnets/den unges inklusion i videre sociale sammenhænge.
I weekenderne har vi plads til 12 børn/unge i Huset og 12 unge i Fløjen.

Opholdsstedet Bredmosegård
Bredmosegård er beliggende i Tveje Merløse. Opholdsstedet deler udendørsarealer med ConCuras aflastningstilbud, her findes bl.a. boldbaner, nedgravede trampoliner, naturlegeplads, shelter og bålsteder. Opholdsstedet har yderligere deres egen private have, som er afskærmet fra ConCuras andre tilbud. Opholdsstedet er normeret til i alt 10 unge. Målgruppen er unge i alderen 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år. Tilbuddet er målrettet børn og unge som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og børn og unge med psykiatriske lidelser, der har behov for behandling eller anden udviklingsmæssig støtte og som i den sammenhæng har behov for ophold uden for hjemmet. Det kan være unge med ADHD, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, sent udviklede, lav IQ, mindre fysiske handicaps.

 

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram