Kontakt

Fonden ConCura har købt den tidligere Maglesø Efterskole i Kvanløse

Fonden ConCura har købt ejendommen Ringstedvej 239 i Kvanløse udenfor Holbæk. Målet er at skabe endnu bedre rammer for vores specialiserede socialtilbud.

Ejendommen består af 13 bygninger og 5 tdr. land, og vi står nu overfor en gennemgribende renovering over de næste år, hvor de nedslidte bygninger vil få et tiltrængt løft, så de i fremtiden vil kunne danne ramme om flere af Fonden ConCuras afdelinger og aktiviteter, der gradvist vil flytte til adressen.

Første skridt bliver at flytte aflastningstilbuddet fra den nuværende placering i Tveje Merløse.
Aflastningen blev grundlagt i 2010 og er siden vokset støt, og pladsen i de eksisterende rammer er blevet for lille. Det betyder, at de 4 elevbeboelseshuse på ejendommen i Kvanløse netop nu gennemgår en gennemgribende renovering, så de, som de første, vil stå klar til, at Aflastningen kan flytte ind i efteråret 2019, hvor de kan tilbyde samme moderne og hjemlige forhold som ”Huset” og ”Fløjen”.

Der vil være plads til at huse 32 børn ad gangen, med 8 i hvert hus, hvilket er en udvidelse med 8 pladser i forhold til Tveje Merløse. De nye faciliteter giver ligeledes mulighed for at inddele børnene, der er i aldersgruppen 8-16 år, i grupper målrettet deres mentale og emotionelle udvikling for at sikre den bedst mulige dynamik børnene imellem. Udearealerne i Kvanløse er også større, hvilket giver mulighed for en masse udeliv, som vi ser, at disse børn har stor gavn af.

Når Aflastningen er kommet på plads, bliver næste skridt at flytte vores Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt vores afdeling for Transport og Service til Kvanløse, hvor begge vil få bedre faciliteter blandt andet i form af forskellige værksteder. Den plads, udflytningen efterlader på adressen i Tveje Merløse, vil overgå til vores døgnbehandlingstilbud, Opholdsstedet Bredmosegård, således at der i fremtiden bliver plads til også at tage yngre børn ind.

Vi forventer, at renoveringen vil stå på over de næste 2-3 år.

 

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram