Kontakt

Første årsmøde i Fonden ConCura

Den 24. april 2019 samledes 27 medarbejdere, der var blevet inviteret til at deltage i Fondens ConCuras årsmøde. Fonden ConCura har det seneste år valgt at sammenlægge de to tidligere fonde, en driftfond og en ejendomsfond, til den samlede enhed Fonden ConCura, og selvom årsmødet primært er et bestyrelsesanliggende, havde medarbejderne udtrykt ønske om at få indblik i de mange nye tiltag, som den nye fond bliver startskuddet på. Det gav samtidig en god mulighed for bestyrelsen og medarbejderne til at hilse på hinanden og skabe den samhørighed og fælles forståelse for vores virke, der er nødvendig i en fond, hvor der ingen ejere er, men hvor alle er en brik i at sikre vores fortsatte succes og udvikling.

Mødet bød på præsentation af nye medarbejdere, orientering om fondens regnskab, introduktion til den nye ferielov, samt hvilke nye tiltag der forventes lanceret. Herefter gik bestyrelsen afsides for at varetage de dagsordenspunkter, der var forbeholdt dem, mens medarbejderne gjorde klar til en delikat buffet, der blev leveret af den anerkendte, lokale restaurant Skoemagerkroen. Da alle var mætte på informationer og god mad, blev der sagt tak for i aften med håbet om, at alle i fondens ånd vil spille ind med nye ideer, der kan løfte vores fælles projekt til nye højder.

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram