Tilbage

Weekend

 

Huset og Fløjen i Tveje Merløse tilbyder weekendaflastning hver anden eller fjerde weekend, alt efter hvilket behov barnet eller den unge har.

Weekendens praktiske forløb
En weekend i Huset eller Fløjen begynder fredag klokken 15.00 og slutter søndag klokken 14.00 - dog kan begyndelsestidspunktet variere, alt efter om barnet/den unge skal hentes eller selv ankommer. Weekenderne i Fløjen og Huset fungerer på samme måde. Der vil være tidspunkter, hvor afdelingerne laver aktiviteter sammen, mens spisning og daglige rutiner foregår hver for sig.
 
Når alle er ankommet om fredagen, holdes der samling. Her får vi lidt at spise og drikke og beslutter, hvad vi skal lave i løbet af weekenden. Børnene og de unge kan her komme med ønsker til aktiviteter eller dele med gruppen, hvad de måtte have på hjerte.
 
Under samlingen byder børnene/de unge ind på ”pligter”, som de skal hjælpe med i løbet af weekenden. Pligterne omfatter bl.a. at hjælpe med madlavningen, rydde af bordet efter måltiderne, tømme opvaskemaskine og skraldespand eller lave bolledej, da der altid tilbydes nybagte boller til børnenes morgenmad. Alle skal deltage i pligterne for at bidrage til fællesskabet.


Forudsigelighed er kodeordet
Personalet arbejder i teams, der primært er tilknyttet enten lige eller ulige weekender. Det betyder, at det som udgangspunkt altid er de samme voksne, som børnene/de unge tilbringer weekenden med.  
 
Gældende for de fleste af Husets og Fløjens brugere er, at de benytter aflastningstilbuddet hver anden weekend. Det er også muligt at gøre brug af det hver fjerde weekend, alt afhængig af hvilket behov det enkelte barn har. Barnet/den unge vil blive tilknyttet den samme gruppe børn ved hvert ophold. Dette giver forudsigelighed og tryghed for gruppen, og de har mulighed for at danne relationer og venskaber.

Forudsigeligheden er kodeordet for Husets og Fløjens arbejde. Derfor udarbejdes der for hver weekend et "weekendbrev", som omsorgspersonerne for børnene/de unge kan se på ConCuras intranet og læse sammen med dem.
 
Weekendbrevet er tilgængeligt fra onsdagen før en weekend i Huset eller Fløjen, og deri står beskrevet:
 

  • hvilke børn/unge, der deltager i weekenden.
  • hvilket personale, der henter børnene til Huset (med mindre de selv ankommer).
  • hvilke medarbejdere, der er på arbejde, og hvem, der sover der.
  • hvilke aktiviteter, der er planlagt.
  • hvordan madplanen ser ud.
  • om der er nogen, der har fødselsdag i weekenden.
  • om der skal huskes særlig beklædning.

 
På den måde er børnene/de unge forberedt, da de kender rammerne og indholdet for weekenden.

Der vil ligeledes efter en weekend blive lagt et referat på intranettet, hvor der står beskrevet, hvordan weekenden er forløbet. Det prioriteres, at hvert barn/ung bliver nævnt i referatet, og der vil være billeder, hvor alle fra weekenden er repræsenteret.