Værdigrundlag og metoder

Værdigrundlag:
Vi tror på, at positive forandringer skabes med baggrund i et positivt defineret felt. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og lægger vægt på, at alle bliver mødt med en forståelse for de vanskeligheder, vedkommende har med sig.
Vi er meget bevidste om, at vi, for at opnå forandringer, skal skabe en professionel relation til de borgere, vi er i kontakt med. Samtidig er vi opmærksomme på, at kontakten altid indebærer en kontrolfunktion.
Vi lægger stor vægt på at overholde aftaler, og at lave tydelige aftaler i forhold til rammen omkring indsatsen, både i forhold til borgeren og kommunen.

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.
                                                                                                                                                 Søren Kierkegaard
Metoder:
Vi tager overordnet udgangspunkt i en dynamisk og eklektisk tankegang, hvor indsatsen, herunder metodevalget, tilpasses den enkelte familie. Herunder de grundlæggende metoder vi inddrager i arbejdet:
Systemisk tilgang:
Tager udgangspunkt i, at problemerne ikke kun omhandler det enkelte individ men opstår og vedligeholdes i de sociale samspil. Derfor handler det om at undersøge, hvorledes samspillet bliver mere hensigtsmæssigt i de forskellige systemer. Det undersøges på en anerkendende måde med udgangspunkt i, hvad der tidligere har virket for personen, hvad der virker nu samt hvad der må forventes at ville virke fremover. Det centrale er at betragte personens muligheder, ressourcer, ønsker og mål samt vedkommendes evne til at udvikle tiltag, som kan løse problemerne.
Psykodynamisk tilgang:
Tager udgangspunkt i en antagelse om, at vores opfattelse af tilværelsen og dermed vores følelser, tanker og handlinger har rødder i barndommen. Særligt betydningsfuld er relationen til de nærmeste omsorgsgivere, som regel forældrene, i dannelsen af vores selvopfattelse og vores måde at fortolke verden og vores oplevelser på. I forhold til udredning og afdækning af den enkelte familie, særligt omkring samspillet mellem barnet og den primære omsorgsgiver, anvender vi ofte Kari Killéns 4 punkter til vurdering af forældrefunktioner;

  • Evnen til at se barnet og acceptere det, som det er
  • Evnen til at engagere sig følelsesmæssigt i barnet på en positiv måde
  • Evnen til empati med barnet
  • Evnen til at have realistiske forventninger til barnets mestring

 
Socialpædagogisk tilgang:
Tager udgangspunkt i opfattelsen af, at forældrene har behov for hjælp til at ændre adfærd samt forståelsen af, at adfærden kan ændres via en socialpædagogisk tilgang som kendetegnes ved løbende råd og vejledning.