Støttet og overvåget samvær 

 

Fonden ConCuras konsulenter udfører samværsopgaver for kommuner og statsforvaltninger samt Byretterne. 
Vi har gode, både indendørs og udendørs, faciliteter til samvær mellem børn og deres familier. 
Vi tilbyder også samvær uden for vores rammer - hos barnets familie eller der, hvor barnet har sit opholdssted. 

 

Fonden ConCura har meget erfarne og veluddannede samværskonsulenter, som kan løse samværsopgaver i eller uden for almindelig arbejdstid, samt i weekender og på helligdage. 
Forud for opstart af samvær udarbejdes en kontrakt, hvor alle aftaler fremgår. Kontrakten kan opsiges med dags varsel. Der udarbejdes rapport efter aftale med kommunen eller første gang efter 3 måneder og herefter hver 6. måned.

 

Fonden ConCura har velindrettede samværslokaler centralt beliggende i Holbæk centrum.

 

Vi tilbyder, at der inden opstart af overvågede/støttede samvær arrangeres et formøde med forældrene, hvor der er mulighed for at se lokalerne og møde den samværskonsulent, der skal udføre opgaven. Her vil det ligeledes være muligt at præcisere rammerne for samværet. 
Vi tilbyder desuden, at barnet også inden opstart får mulighed for at se rammerne, hilse på konsulenten og stille eventuelle spørgsmål til afvikling af samværene. 

 

Lokaleleje

Der er mulighed for at afvikle samvær i Fonden ConCuras lokaler, hvor samværet er berammet uden overvågning eller støtte.