§ 54 støtte 

 

ConCura tilbyder professionel støtte til forældre med anbragte børn. Vores støttepersoner har alle en relevant socialfaglig baggrund.
Vores opgave er at lytte og være der for at støtte forældrene. Vi er med til at dække de behov, forældrene har under barnets anbringelse, med henblik på at styrke deres samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet. 
Vi er et neutralt bindeled mellem kommunen og forældrene. Vi hjælper med udredning af spørgsmål i forhold til det offentlige system, med forberedelse og evaluering af møder og med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.  
Vi støtter forældrene under anbringelsen af barnet, og vi hjælper dem med at forbedre forældreskabet, og at fastholde kontakten til barnet. I forhold til kontakten til barnet eller den unge kan støttepersonen supplere kommunens indsats for at fremme kontakten efter Servicelovens § 71.
Formålet er, at forældrene oplever anbringelsesforløbet som mindre smertefuldt, og at barnet opfatter en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet. Herudover kan en støtteperson bidrage til at støtte forældrene på en række andre punkter, f.eks. med at løse de problemer, der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.

 


 

Hent information i PDF-format: