§ 54 - Støtte 

 

§ 54 og § 54 stk. 2 - Støtteperson
Vi tilbyder professionelle støttepersoner, der har mange års erfaring og indsigt i arbejdet med anbragte børn og unge og med forældresamarbejde. Vi støtter op så lidt så muligt, men så meget som nødvendigt, for at skabe grobund for positiv udvikling, men ikke tage ansvaret fra forældrene. Dette er med til at forældrene føler, at de kan mestre deres nuværende kompetencer og videreudvikle på målene i handleplanen. Som et neutralt bindeled mellem forældre og kommune er der særligt grundlag for at skabe en tillidsfuld relationen, der kan være med til at understøtte en positiv udvikling i samarbejdet omkring barnet/den unge. 

 

Der arbejdes overordnet med:
•    Støtte forældrene i at rumme de følelser, de har i forbindelse med anbringelsen og i at danne en forståelsesramme, hvor der kan opstå nye perspektiver og handlemuligheder i relation til anbringelsens grundlag.
•    Være neutralt bindeled og støtte i dialogen mellem kommune og forældre og anbringelsessted
•    Støtte forældrene ved eventuel hjemgivelse eller i samvær i at varetage den overordnede omsorg for barnet/den unge

Fonden ConCura er en non-profit fond, der tilbyder hele paletten af specialiserede ydelser til børn og unge og deres familier. Målet er at sikre øget livskvalitet, øget uddannelse og øget selvstændighed for brugerne samt sikkerhed for resultater for vores samarbejdspartnere. Vi kan spille forskellige indsatser sammen i kraft af vores mange tilbud, der dækker fra det forebyggende familiearbejde over det akutte og behandlingsorienterede til efterværnsindsatser.

 

Ydelser i eventuel tilknytning til § 54 støtte:
•    Forældrekursus
•    Støttet eller overvåget samvær
•    Støtte til hjemgivelse