§ 50 - Børnefaglige undersøgelser 

 

Vi udfører børnefaglige undersøgelser i tæt samarbejde med kommunen, hvor alle aftaler er nøje afstemt med kommunen inden opstart. Vi gennemfører undersøgelserne på kommunens egen undersøgelsesskabelon og sikrer at undersøgelsen altid vil blive udført efter kommunens socialfaglige tilgang og praksis.  
Vi sikrer altid, at undersøgelsen gennemføres så skånsomt som muligt og at den ikke mere omfattende end formålet tilsiger. Vi afholder altid samtale med forældrene og barnet/den unge og vi inddrager altid den forskningsbaserede viden inden for området.
Vi har bred erfaring i udarbejdelse af undersøgelser i ICS og i brug af DUBU.