Hvem er vi?

Klubben er et tilbud for børn og unge med væsentlige adfærdsproblemer samt for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Tilbuddet gives til børn og unge fra seks år og opefter.
 
Klubben er et pasningstilbud, men formålet er bestemt også, at børnene og de unge får oplevelser, der styrker deres sociale og personlige kompetencer.
Formålet med vores klubprojekt er at skabe oplevelser for børnene og de unge samt at støtte og udvikle børnene og de unge ud fra den enkeltes kunnen og formåen.
 
Klubben drives efter Lov om Social Service § 36 for børn under 18. For de unge over 18 år gælder § 104.