Opholdsstedet Bredmosegård 

 

ConCura - Opholdsstedet Bredmosegård

Bredmosegård er beliggende i den skønne lille landsby Tveje Merløse, ca. tre kilometer uden for Holbæk. Stedet ligger tæt på både skov og vand, og der er gode muligheder for at bruge de nærliggende naturområder. Opholdsstedet ligger ligeledes tæt på flere fritidsaktiviteter, som svømning, fodbold, cykling, håndbold og meget andet.

Opholdsstedets lokaler er totalrenoveret i efteråret 2016. Concuras tidligere skolelokaler er blevet bygget om til 12 værelser på ca. 12-15 m². Enkeltmandsværelserne vil være indrettet med en seng, klædeskab, kommode og skrivebord. Beboerne vil have mulighed for at sætte deres eget præg på deres værelse. Opholdsstedet er fordelt i to plan, i stueplan er der 4 værelser og 3 badeværelser, samt et bryggers. På første salen er 8 værelser og et badeværelse mere, en stor fællesstue med spiseplads og tv stue, samt et ny renoveret køkken, med gode muligheder for deltagelse i madlavningen. Der er tilknyttet sløjdværksted, cykelværksted og aktivitetshal.

Opholdsstedet deler udendørsarealer med ConCuras aflastningstilbud, her findes bl.a. boldbaner, nedgravede trampoliner, naturlegeplads, shelter og bålsteder. Opholdsstedet vil yderligere have deres egen private have, som er afskærmet fra ConCuras andre tilbud.


Faglig tilgang og metoder:
På baggrund af målgruppen, har vi valgt at bruge TEACCH forståelsen. Brugen af piktogrammer kan skabe en forudsigelighed, der kan være støttende i stressede og utrygge situationer, samtidig kan piktogrammer være støtte til større selvstændighed og kan ligeledes være støtte i sociale samspil, og derved støtte den unges sociale kompetencer. Oftest har barnet/den unge med ADHD eller autisme svært ved skifte i aktiviteter og her kan piktogrammer og tidsplaner være med til at skabe forudsigelighed og tryghed. Yderligere arbejder vi målrettet med ART-programmet i hele organisationen og har fra januar ’17, 15 certificerede ART-trænere i organisationen. Det teoretiske grundlag bygger på adfærdsteori og adfærdsanalyse og på moral- og kulturteori.
Målet er, at børnene og de unge opnår større sociale kompetencer samt formår at følelses- og vredesregulere bedre selvstændigt. Der er lavet en del evidens på, at metoden virker, hvorfor det er én af Socialstyrelsens anbefalede metoder. Effektstudier viser en signifikant mindre aggressiv adfærd og øgede sociale kompetencer blandt de børn og unge, der har deltaget i et ART forløb. ART har været tilbudt i Danmark siden 2010 og tilbydes bl.a. til udadreagerende unge på døgninstitutioner, sikrede institutioner, i dagbehandlingstilbud og i enkelte skoler, Kilde: Socialstyrelsens hjemmeside.
Vi har på vores interne skole gennemført et samlet forløb, hvor vi har dokumenteret, at antallet af magtanvendelser er faldet markant.

 

Målgruppe:

Opholdsstedet er normeret til i alt 10 unge. Målgruppen er unge i alderen 12-18 år med mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år. Tilbuddet er målrettet børn og unge som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og børn og unge med psykiatriske lidelser, der har behov for behandling eller anden udviklingsmæssig støtte og som i den sammenhæng har behov for ophold uden for hjemmet. Det kan være unge med ADHD, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, mindre fysiske handicaps, sent udviklede, lav IQ.

 
Jannick Frederiksen - Døgnchef
Mobil 40 22 35 39
E-mail: huset@concura.dk


Hent information i PDF-format: