Familieinstitutionen ConCura søger ny pædagog

Oprettet d.

Familieinstitutionen ConCura søger ny pædagog

Familieinstitutionen ConCura søger ny pædagog til en 30-32 timers stilling. ConCura er en selvejende nonprofit fond, der udfører socialpædagogisk arbejde af forebyggende, afdækkende og behandlende karakter. Familieinstitutionen ConCura er en familieinstitution, hvor kommuner kan tildele ophold til familier, hvis der er tvivl om forældrefunktionen, og hvor der oftest er stor bekymring for barnets trivsel og udvikling. Det pædagogiske behandlingsarbejde består overordnet i at udrede og udvikle på familiens kompetencer og, hvor det er muligt, at styrke tilknytningen mellem forældre og barn. Opholdet tilrettelægges nøje i forhold til undervisningsforløb og udviklingssamtaler, som du vil være ansvarlig for at planlægge og gennemføre i tæt samarbejde med ledelsen. Stillingen kan også omfatte arbejde i ConCuras andre afdelinger.
Du skal besidde følgende kvalifikationer:
• Uddannet pædagog/socialrådgiver, gerne med efteruddannelse
• Gode observations- og indlevelsesevne
• Erfaring i at arbejde med målgruppen
• Parathed til at varetage og formidle tungtvejende vurderinger
• Stor personlig robusthed
• Indstillet på at arbejde i rullende vagtplan alle ugens dage, primært i tidsrummet kl. 8-20
• Kørekort
Vi tilbyder et spændende og dynamisk job med gode udviklingsmuligheder, en høj faglighed, et godt kollegialt miljø og ekstern supervision.
Ansøgning skal sendes til ansøgning@concura.dk. For nærmere drøftelse kan Kvalitets- og udviklingschef Christina Røschmann kontaktes på 21 21 08 45 eller cr@concura.dk
Ansættelsen vil formelt ske i datterselskabet D.S.I Kildehøjen (Næstved) under Fonden ConCura.