Flot tilsynsrapport for Opholdsstedet Bredmosegård

Oprettet d.

Flot tilsynsrapport for Opholdsstedet Bredmosegård

I januar foretog Socialtilsyn Hovedstaden et uanmeldt tilsynsbesøg på vores opholdssted Bredmosegård. Besøget havde blandt andet til formål at følge op på etableringen af den afdeling til mindre børn, som vi har indrettet i Huset, efter at Aflastningen fraflyttede det i efteråret 2019. Tilsynets afrapportering munder ud i en skriftlig bedømmelse samt en spindelvævsillustration, der viser, hvordan karaktererne 1-5 fordeler sig på de syv temaer, som tilsynet bruger i deres kvalitetsmodel. Socialtilsynet bygger deres afrapportering på samtaler med både ledere, medarbejdere, forældre og sagsbehandler og børn/unge i tilbuddet, ligesom de foretager observationer af dagligdagen. 

 

ConCura kan ved dette tilsyn glædeligt konstatere, at vi modtager tilsynets højeste karakter, 5, eller ligger tæt på, på alle syv fokusområder. Som privat institution bygger ConCuras fortsatte succes på vores kunders tillid til os samt vores evne til at dokumentere vores kvalitet. Derfor glæder det os, at tilsynet konstaterer en meget høj grad af sammenhæng mellem de visiterede kommuners mål for anbringelsen og vores mål, dokumentation og resultater. ConCura får således topkarakter, når det kommer til at vurdere de visiterede børns problemstillinger, og om de kan rummes i og profitere af vores tilbud. Vores resultater dokumenteres op imod de opstillede mål, så det bliver tydeliggjort, hvordan et barn/ung har udviklet sig. Socialtilsynet skriver "Endelig har Socialtilsynet vægtet at Bredmosegård har opnået positive resultater i form af trivsel og individuel udvikling for flere af de børn og unge, som Socialtilsynet har talt med over de seneste tilsynsbesøg. Socialtilsynet oplever børn/unge der klart kan fortælle om deres mål og virker klare i kontakten, og samtidig, at de unge har udviklet relationer indbyrdes."

 

Udover at udvise ansvar i forhold til at optage børn i tilbuddet vurderes vores faglige metoder, til gavn for de unges udvikling og trivsel, også til at ligge i top. De unge fremhæver selv ART (Aggression Replacement Training), et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb, der styrker de unges sociale færdigheder. ART har været en fast del af ConCuras faglige metode i flere år og for flere af vores afdelinger, hvor udvalgte medarbejdere har modtaget officiel uddannelse i metoden som en del af vores faglige opkvalificering. Tilsynet beskriver: "Det vægtes endvidere, at unge under det uanmeldte tilsynsbesøg beskriver, at de har stor gavn af tilbuddets AART forløb, som konkrete medarbejdere står for. De unge kan give konkrete eksempler på, hvordan det har givet dem strategier til at håndtere forskellige situationer i deres liv og hvordan det tilsvarende har givet en ro og tryghed at vide, at man som ung kan blive i stand til at håndtere dette."

Et tilsynsbesøg er hverken et punktum eller en sovepude, men en fortsat motivation for at arbejde med vores kvalitet og metoder. Vi ser frem til næste tilsynsbesøg og til endnu en gang at demonstrere kvaliteten og trivslen i vores tilbud.

Læs hele rapporten her.

Læs mere om Opholdsstedet Bredmosegård her.