Tryg afvikling af fjernundervisning og nødskole

Oprettet d.

Tryg afvikling af fjernundervisning og nødskole

Skolelukninger er en af de helt store udfordringer, som har ramt hele Danmarks undervisningssektor i takt med udbredelsen af COVID-19. Allerede da skolelukningerne blev vedtaget, stod det klart, at skolerne fortsat havde undervisningspligt, selvom en skoledag nu kom til at se noget anderledes ud. Hjemsendelsen af eleverne betød, at den fortsatte undervisning og kvaliteten heraf i høj grad kom til at afhænge af elevernes egen arbejdsmoral samt et aktivt samarbejde mellem lærer og forældre. Derfor blev der samtidig taget initiativ til nødskoler for de elever, hvor særlige forhold eller forældrenes arbejde ville forhindre børnene i at blive hjemmeundervist. På et pressemøde den 27. marts italesatte undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil de udfordringer, hjemmeundervisning giver: "Mange oplever, at det er rigtigt svært at få det til at hænge sammen. Jeg har et klart budskab. Det er skolen, og det er lærerne, der har undervisningspligten. Det er ikke jer forældre". Samtidig nævnte hun, at færre end ventet har benyttet sig af nødskole og nødpasning, hvilket gav anledning til bekymring: "Vi skal sikre, at den enkelte lærer har tid til at ringe til de to-tre mest udsatte hver dag".

På ConCura Skolen har vi været vores ansvar bevidst fra dag ét. At opstarte hjemmeundervisning med dags varsel for børn, der alle er udfordret på deres sociale, kognitive eller faglige kompetencer krævede, at vi satte hele vores palet af ressourcer i spil fra start. På ConCura Skolen har alle elever adgang til en bærbar skolecomputer som en del af den daglige undervisning, og den blev første skridt i en succesfuld afvikling af hjemmeundervisningen. Med skolecomputeren under armen havde eleverne nu deres vante undervisningsredskab til rådighed i hjemmet, ligesom de kunne tilgå de digitale undervisningsplatforme, som er en del af deres pensum. Med undervisningsredskaberne på plads var det herefter vigtigt for os at sikre, at ingen elever var overladt til sig selv eller følte omvæltningerne for uoverskuelige. Vores læreres indgående kendskab til elevernes baggrund og deres udfordringer gjorde, at vi hurtigt fik lavet en målrettet inddeling af eleverne, fordelt på vores adresser i både Tveje Merløse og Tølløse, så der både holdes nødskole og læses op til afgangseksamen i trygge rammer, hvor vi sikrer nærvær i undervisningen trods større fysisk afstand. For de elever, der modtager fjernundervisning, holdes der daglige videokonferencer med lærerne, og elevsamtalerne afvikles ugentligt som sædvanlig. Skulle man få brug for hjælp til en opgave, sidder lærerne klar ved telefonen i den fulde undervisningstid fra kl. 8.00-15.00. Forældre/ansvarsperson og lærere er ligeledes i løbende kontakt om processen, hvor vi modtager stor ros for vores tilgang.

Vi skal ikke underkende, at dette har været en udfordring, men vi er stolte af at have etableret en velfungerende undervisningssituation, hvor vi til fulde lever op til ministerens anvisninger om at varetage vores undervisningspligt, at have daglig og tæt kontakt til alle vores elever samt at være fuldt afklarede omkring vores behov for nødskole, og sikre en tryg og smidig afvikling heraf. Når eleverne engang kan vende tilbage til undervisning på skolen er, vi klar til at binde alle faglige ender sammen og med agtpågivenhed flette den gamle hverdag sammen med den nye virkelighed, således at vi fortsat passer på hinanden.