Fonden ConCura overtager driften af Kildehøjen i Næstved

Oprettet d.

Kildehøjen er en familieinstitution, hvor kommuner kan tildele ophold til familier, hvis der er tvivl om forældrefunktionen og/eller barnets trivsel og udvikling. Der kan være mange forskellige årsager til, at familier kommer på Kildehøjen, f.eks. som forebyggende foranstaltning, et alternativ til anbringelse af børnene, en parallelanbringelse, eller særlige forhold der gør sig gældende for familien, f.eks. familier i alternativ afsoning. Kildehøjen tager dog ikke familier ind med misbrugsproblematikker eller svær psykisk sygdom. På Kildehøjen er der plads til 13 beboere fordelt på maksimalt 5 familier, og der er pt. fuldt belagt. De fysiske rammer er indrettet efter målgruppen, så de i høj grad afspejler et rigtigt hjem, og hver familie får således tildelt sin egen ”lejlighed”, der tager hensyn til familiens behov og størrelse. Hver lejlighed har soveværelser og eget badeværelse. Køkkenfaciliteter og stue/spisestue deles med andre familier.

Kildehøjens medarbejdere fortsætter under Fonden ConCuras ledelse, da de alle besidder mange års erfaring med komplekse sager med psykisk sårbare og umodne forældre, forældre med anden etnisk herkomst, såvel som parallel­anbringelser og surrogatfængslede §78 anbringelser.

Fonden ConCura ser frem til at styrke sit tilbud til udsatte familier, da vores Familieafdeling i stigende grad oplever efterspørgsel på forløb, hvor samarbejde mellem sårbare familier og specialister skal styrke forældre-børn-relationen med henblik på, at familier kan forblive sammen. Kildehøjen har vist gode resultater på dette område, og vi ser frem til at kunne tilbyde deres kompetencer til vores samarbejdskommuner.

Kildehøjen bliver en del af vores Familieafdeling, og alle spørgsmål vedrørende dette tilbud bedes rettet til Kvalitets- og udviklingschef Christina Røschmann på mobil: 21 21 08 45 eller E-mail: cr@concura.dk