Fonden ConCura overtager forpagtningen af Hjalm

Oprettet d.

Fonden ConCura overtager forpagtningen af Hjalm

 

Fonden ConCura har, efter NV-Pro’s konkurs, indgået forpagtningsaftale med Fonden Galeasen Hjalm om overtagelse af drift og vedligehold af Hjalm pr. 1. januar 2020.

Hjalm er en bevaringsværdig tomasters galease bygget i 1901 med kajplads i Holbæk Gl. Havn. Skibet bemandes af en skipper samt styrmand og skibsassistent med mange års kendskab til Hjalm. Skibet er godkendt til sejlads med 38 personer og bruges til daglig til både undervisningsformål, privatarrangementer og offentlige ture rundt i Danmark. Denne drift fortsætter som hidtil.  

 

Et nyt tilbud i rækken

Hos Fonden ConCura ønsker vi med overtagelsen af Hjalm at styrke vores tilbud til de unge, der tilmeldes vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). STU’en er målrettet unge, der af forskellige årsager ikke kan gennemføre en normal ungdomsuddannelse. Her lægges en individuel undervisnings- og uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i den unges ressourcer, potentiale og behov, hvilket typisk stiller andre krav end den klassiske boglige undervisning. Vi tilbyder allerede uddannelseslinjer med fokus på blandt andet værkstedsarbejde, havearbejde samt mad og ernæring, men med Hjalm kan vi nu også tilbyde en maritim uddannelseslinje. Her vil de unge få praktiske opgaver og komme på sejlture med skibet, mens de undervises af Hjalms eget dygtige personale. Erfaringer fra Hjalm samt fra skoleskibsprojekter viser, at skibsarbejde har meget at tilbyde unge, ligesom det kan åbne for gode fremtidsudsigter. Efter endt forløb på Hjalm vil skipper, hvis den unge viser interesse og evner for faget, kunne indstille til optagelse på Svendborg Søfartsskole, hvor man på 20 uger kan blive uddannet til ubefaren skibsassistent. En uddannelse som de sidste mange år har indebåret jobgaranti, grundet stor efterspørgsel i søfartsbranchen. Dermed kan et STU-forløb hos Fonden ConCura ende med, at den unge har en direkte vej til både videreuddannelse og job.

Vi ser frem til at give vores kommende elever vind i sejlene.

Alle henvendelser vedrørende et STU-forløb på Hjalm eller lignende bedes rettet til STU- og skoleleder Randi Hoffmann, tlf. 24753860 eller rh@concura.dk