AART-certifikation

Oprettet d.

Træning i at undgå konflikter.
 
Til januar 2016 kan vi fejre, at alle pædagoger og lærere hos ConCura efter planen vil få overrakt deres AART-certifikater efter endt uddannelse i en ny konfliktløsningsmetode. 

Uddannelsen forløber over tre moduler af hver tre dage, og første modul blev gennemført den 3.-5. august.
 
Vi har været så heldige, at få en af foregangsmændene inden for AART til personligt at stå for uddannelsen hos os, og vi er meget glade for samarbejdet med den norske forfatter og docent, Knut Kornelius Gundersen.
 
Forkortelsen AART dækker over ordene Adopted Agression Replacement Theory og er kort fortalt en metode, som træner sociale færdigheder for at forhindre og forebygge konflikter. 
 
I takt med at medarbejderne hos ConCura bliver certificerede, vil vi implementere metoden i alle dele af vores arbejde - også i samarbejdet med forældrene - bl.a. i forbindelse med de ’hjemmeopgaver’, de arbejder med sammen med deres børn.
 
AART er meget udbredt i både Sverige og Norge, og undersøgelser fra Norge dokumenterer, at børn får styrkede sociale kompetencer og mindre problemadfærd, når de trænes i metoden.
 
Skoleleder Helle Aaskilde forklarer:
 
-Til træningen hører blandt andet vredeshåndtering og udvikling af børnenes moralske ressourcer, så de bliver bedre til at skelne mellem rigtigt og forkert. Ved at træne målrettet og gennemgå mekanismerne i de vanskelige situationer, giver vi børnene nogle praktiske redskaber, som de bliver fortrolige med og kan gribe til i de situationer, hvor de ellers ville reagere uhensigtsmæssigt.
 
Jakob Schøitt, som er direktør for ConCura, er heller ikke i tvivl om værdien af det nye system:
 
- De børn, som vi har ansvaret for her hos os, er visiterede af deres hjemmekommune, som gerne ser, at de kommer tilbage i deres egen skole igen så hurtigt som muligt. Men børn kan ikke modtage læring og komme videre, hvis de har et uheldigt adfærdsmønster og altid havner i konflikter. Med det nye system kan vi træne børnene i deres sociale kompetencer og hjælpe dem med at forebygge konflikter, så de hurtigere kommer på rette spor.
 
 
Docent Knut Kornelius Gundersen har den 5. august afsluttet første del af et undervisningsforløb hos ConCura. Når alle medarbejderne er udlærte, skal de børn og unge, som kommer hos ConCura, trænes i at håndtere vanskelige situationer, så de bliver øvede i at vælge alternative reaktioner til f.eks. at slå og råbe.