Kontakt

Ny kvalitets- og udviklingschef

Pr. den 1. november 2017 tiltrådte Christina Røschmann ny stilling som kvalitets- og udviklingschef.

Christina har været ansat hos ConCura igennem 11 år og har fungeret som hhv. konsulent og afdelingsleder. Christina har et grundigt kendskab til ConCuras organisation, strukturer og mangesidede virke og har gennem de sidste 20 år, oparbejdet en indgående erfaring med arbejdet med børn og unge med særlige behov.

Christina vil fremover være ansvarlig for ConCuras overordnede pædagogiske og behandlingsmæssige strategier- og vil derfor have en tværgående funktion i organisationen, i alle afdelinger, hvor hun bl.a. vil stå for akkreditering, visitation, faglig sparring med mere.

© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram