Medarbejdere 

Randi Hoffmann

STU- og Skoleleder
Uddannet lærer
Mobil: 24 75 38 60
E-mail: rh@concura.dk
Linjefag: Dansk, musik, idræt, billedkunst.
Diplomuddannelse i specialpædagogik

Natassia Juliussen

Lærer og Teamkoodinator
Mobil: 30 55 22 18
E-mail: nju@concura.dk
Linjefag: Dansk, kristendom,
samfundsfag

Marianne Troensegaard

Lærer
Mobil: 61 50 77 61
E-mail: mtr@concura.dk
Linjefag: Dansk, tysk, samfundsfag

Casper Abildgaard Ravn

Lærer
Mobil: 30 55 22 29
E-mail: car@concura.dk
Linjefag: Matematik, historie, geografi

Bolette Jensen

Lærer
Mobil: 24 97 78 97
E-mail: bje@concura.dk
Linjefag: Dansk, engelsk

Kim Olsen

Lærer
Mobil: 30 55 22 17
E-mail: ko@concura.dk
Linjefag: Fysik/kemi, matematik,
natur/teknologi

Rasmus Hansen

Pædagog
Mobil: 21 18 85 45
E-mail: rah@concura.dk

Camilla Westermann

Pædagog
Mobil:
E-mail: cwe@concura.dk

Julie Michelsen

Pædagogisk assistent
Mobil: 21 21 08 49
E-mail: jm@concura.dk

Mette Hermansen

Pædagog

Mobil:
E-mail: mhe@concura.dk

 

 

Maria Engel

Køkkenmedhjælper