Hvem er vi 

 

 

Vi udfører socialpædagogiske opgaver af forebyggende, afdækkende og behandlende karakter med børn, unge og familier efter Servicelovens bestemmelser.
 
Vores socialkonsulenter er kendt for at kunne varetage mangeartede og komplekse opgaver som; §54 støttefamiliebehandlingstøttet- og overvåget samvær. Vi har mulighed for at løse ad hoc opgaver fra time til time, og vi "holder" aldrig en sag længere tid end, hvad vi fagligt kan stå inde for. Vi kan udføre opgaverne på kontrakt- eller timebasis både i og uden for almindelig arbejdstid. Vi har desuden et stort korps af eksterne konsulenter med bred uddannelses- og erhvervserfaring tilknyttet, der udfører ad hoc opgaver.

 

Alle ConCuras socialkonsulenter har nyligt gennemført uddannelse i "Kognitiv terapi og Metode".


 

Hent information i PDF-format:

 

 


ConCura har socialkonsulenter med forskellige arbejdsområder:
 

 

 


Christina Røschmann

Kvalitets- og udviklingschef

 

 
 
 
 
 

Uddannet socialrådgiver i 1998.
I årene 2000–2002 tog Christina diplomuddannelse i børne- og familiearbejde. Uddannelse i konflikthåndtering i efteråret 2007 gennem Center for Konfliktløsning. Uddannet initiativtager til Familierådslagning i 2005. Christina har haft 8 års beskæftigelse som kommunal børnesagsbehandler i to forskellige forvaltninger. I 2010 var hun ekstern faglig rådgiver i et halvt år for IT-firmaet Capgemini i forbindelse med DUBU-udbuddet. Siden 2006 ansat som socialkonsulent i ConCura, og siden 1.4.2015 som afdelingsleder for ConCuras socialkonsulenter. 
Christina er endvidere ansvarlig for botræningstilbuddet.

 

 Lars Mogensen

Uddannet pædagog i 2002

  
 

Arbejdede i årene 2002-2004 i fritidsklub/ungdomsklub, samt var tilknyttet SSP-team. Fra 2004-2014 arbejdede Lars på en behandlingsinstitution for anbragte børn og unge med psykosociale problemstillinger og har sideløbende fungeret som ekstern støtte-/kontaktperson for udsatte unge i Holbæk kommune. Herefter arbejdede Lars på en folkeskole, i en specialklasse, hvor der var fokus på arbejdet med det enkle barn, samt gruppesammenhæng. Sideløbende arbejdede Lars for ConCura som ekstern konsulent.
Lars har siden 2015 været ansat hos ConCura.

 

 

 


 Malene Hvid
Uddannet socialpædagog i 2000


 
 

 
 
Har tidligere arbejdet på specialskoler med diagnosticerede børn, samt udviklingsklasser for børn og unge med særlige behov.
Malene har ligeledes erfaring fra arbejdet på opholdssted og behandlingshjem.
Fra 2004 til 2015 løste Malene opgaver for flere kommuner i form af akutanbringelser, længerevarende plejebørnsopgaver, observations- og støtteopgaver i familier, samt aflastnings- og efterværnsopgaver.
Malene har arbejdet for ConCura i botræningstilbuddet med unge anbragte samt som ekstern konsulent, og har i marts 2016 færdiggjort 3 grundmoduler i kognitiv terapi og metode.
Malene har siden 2016 været ansat i ConCura.
 

 

 


 © ConCura | Socialkonsulenter 


 
 


 

 

 

 

 
.