Hvad tilbyder vi

 

Bakkehuset er et botræningstilbud. Der er altså ikke tale om et behandlingstilbud eller en døgninstitution, men i stedet et tilbud, hvor de unge får støtte i hverdagen, så de på sigt bliver i stand til at bo alene og klare sig selv. De unge har hver deres værelse og har desuden adgang til diverse fællesarealer. Alle beboere har en personlig kontaktperson, som yder støtte af såvel praktisk som personlig karakter, herunder støtte til opfølgning af uddannelse, økonomistyring, personlige samtaler, hjælp til hygiejne, kost og tøjvask. Alle kontaktpersoner tager udgangspunkt i relationsarbejdet.

Bakkehuset har plads til tre unge, som har behov for støtte. Der er ikke personale på faste tidspunkter, men kontaktpersonerne har deres gang i huset i det daglige. Der er tilknyttet en rådighedsvagt som beboerne kan kontakte telefonisk uden for almindelig arbejdstid, såfremt de måtte have behov for akut hjælp eller støtte.

Bakkehuset er beliggende centralt i Tølløse, tæt på station og indkøbsmuligheder. Huset er møbleret, ligesom køkkenet har det service, der er behov for. Der forefindes desuden vaskemaskine og tørretumbler i huset. Værelserne er ikke møblerede – der skal de unge kunne sætte deres eget præg.

Målet med et ophold i Bakkehuset er, at den unge bliver i stand til at tage ansvar for sit eget liv ved eks. at gennemføre og realisere deres mål i form af at gennemføre en uddannelse, fastholde deres arbejde, efterleve deres budget samt overholde aftaler med offentlige instanser, og derved have grobund for at kunne klare sig uden støtte i egen bolig.

Tilbuddet består af en grundpakke, som indeholder følgende:

  • Eget værelse
  • Støtte til fællesaktiviteter eks. sommerfest med forældre
  • Personale til rådighed ved akut behov alle døgnets timer, 365 dage om året
  • Administration – herunder rapportskrivning og mødeaktivitet

Fællesaktiviteterne omfatter bl.a. fællesspisning hver 14. dag for husets beboere, hvor de unge lærer at købe ind, tilrettelægge menuen samt tilberede madlavningen. Derudover bliver de udfordret i de sociale samspil.
De unge vil på skift være ansvarlige for, sammen med personalet, at planlægge og gennemføre fællesspisningen.
Rengøring på fællesarealer foregår efter en plan for hver enkelt, hvor de har individuelt ansvaret i turnus. Der er ophængt en plan for, hvordan hvert fællesrum skal rengøres. Kontaktpersonen kan støtte den unge til udførelse af opgaverne, og ligeledes følge op på, hvordan de er udført.

Derudover kan sagsbehandler tilkøbe det antal individuelle støttetimer, som denne vurderer, der er behov for. Støttetimerne bruges til intensiv ADL-træning, bl.a. til rådgivning om kost, madlavning, sundhed, hygiejne, økonomi og samfundsforhold og personlig støtte med klare og præcise mål for, hvordan der arbejdes hen mod, at den unge kan udsluses til egen bolig.

 Pris pr. måned for grundpakken er kr. 16.730,-. Pris pr. støttetime kr. 450,-

 
Hent information i PDF-format: