Hvad tilbyder vi 

 

.

Da opholdsstedet fungerer som et døgntilbud for beboerne, er det vigtigt at alle deltager i de daglige gøremål, at de bliver en del af livet på opholdsstedet. Sund kost bliver et vigtigt element i dagligdagen. Der vil være fokus på en aktiv hverdag, hvor alles bidrag er vigtige.

 

 

Hvad kan vi tilbyde:

 • Døgnanbringelse.
 • Åben alle ugens dage året rundt.
 • Intern skole/dagbehandlingstilbud.
 • Mulighed for familerådgivning ved konsulentafdelingen.
 • Afvikling af samvær i huset med eller uden støtte.
 • Koloni/ferieture.
 • Deltagelse i aktiviteter i lokale foreninger.
 • Nyrenoverede lyse værelser.
 • Gode udendørs arealer.
 • En struktureret og forudsigelig hverdag.

 

Vigtige elementer for arbejdet:

 • Et godt og gensidig respektfuldt pårørende samarbejde.
 • En stærk faglig profil med bla. metoder som AART og TEACCH.
 • En åben og ærlig dialog med børn/unge/ familier/pårørende og samarbejdspartnere.
 • Individuelle behandlingsplaner med både kort og langsigtede mål.
 • Medindflydelse på daglige aktiviteter, oplevelser og gøremål.
 • Nærværende voksne.
 • En helhedsorienteret tilgang til barnet/ den unge.
 • og meget andet

 

 

 

Jannick Frederiksen - Døgnchef
Mobil 40 22 35 39
E-mail: huset@concura.dk


Hent information i PDF-format: