Aflastning i huset     Weekend     Et døgn i hverdagen     Ferieture

 

Hvad tilbyder vi? 

 

Huset og Fløjen i Tveje Merløse tilbyder følgende:
 

  • Aflastning hver anden weekend
  • Aflastning hver fjerde weekend
  • Aflastning på hverdage
  • Ferieture af en uges varighed

 

Ovenstående tilbud kan kombineres ud fra individuelle behov.
 
Vi er ikke et behandlingstilbud, men et frirum for børn og unge; et sted, de glæder sig til at være.
Vi samarbejder gerne med familien om at skabe rammer, der passer til den enkelte. Der er plads til forskelligheder, og vi giver børnene/de unge oplevelser og udfordringer i det tempo, de magter og kan rumme. På længere sigt kan en plads i Huset eller Fløjen have en positiv effekt på barnets/den unges inklusion i videre sociale sammenhænge.
 
I weekenderne har vi plads til 12 børn/unge i Huset og 8 unge i Fløjen. Vi har minibus til rådighed og tilbyder afhentning af børn og unge.
 
Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5 samt §107.

 
Hent information i PDF-format: