Hjalm

 

 

Hjalm - Et maritimt tilbud under Fonden ConCuras STU

Fonden ConCura har indgået forpagtningsaftale med Fonden Galeasen Hjalm om overtagelse af drift og vedligehold af Hjalm pr. 1. januar 2020. Hjalm er en bevaringsværdig tomasters galease bygget i 1901 med kajplads i Holbæk Gl. Havn. Skibet bemandes af en skipper samt styrmand og skibsassistent med mange års kendskab til Hjalm. Skibet er godkendt til sejlads med 38 personer og bruges til daglig til både undervisningsformål, privatarrangementer og offentlige ture rundt i Danmark. 

Hos Fonden ConCura ønsker vi med overtagelsen af Hjalm at styrke vores tilbud til de unge, der tilmeldes vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). STU’en er målrettet unge, der af forskellige årsager ikke kan gennemføre en normal ungdomsuddannelse. Her lægges en individuel undervisnings- og uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i den unges ressourcer, potentiale og behov, hvilket typisk stiller andre krav end den klassiske boglige undervisning. På Hjalm vil de unge få praktiske opgaver og komme på sejlture med skibet, mens de undervises af Hjalms eget dygtige personale. Erfaringer fra Hjalm samt fra skoleskibsprojekter viser, at skibsarbejde har meget at tilbyde unge, ligesom det kan åbne for gode fremtidsudsigter. Efter endt forløb på Hjalm vil skipper, hvis den unge viser interesse og evner for faget, kunne indstille til optagelse på et skoleskib eller en søfartsskole, hvor man kan blive uddannet til ubefaren skibsassistent. En uddannelse som de sidste mange år har indebåret jobgaranti, grundet stor efterspørgsel i søfartsbranchen. Dermed kan et STU-forløb hos Fonden ConCura ende med, at den unge har en direkte vej til både videreuddannelse og job.

 

Om et STU forløb på Hjalm:

I samarbejde med Kystliv Holbæk har ConCura STU sammensat et maritimt forløb med særligt fokus på kystfriluftsliv, maritime håndværk, fiskeri og sejlads.
Du får som elev mulighed for bl.a. at lære selvstændigt at sejle en isefjordsjolle. Oplevelsen af at kunne sejle ud på vandet med sit eget skib, har vi erfaring med, giver et boost til selvopfattelsen og interessen for livet på vandet. En tur på vandet
kan skabe selvværd, ro og tid til refleksion. Den Maritime Linjes skoleundervisning i dansk, matematik og engelsk tager udgangspunkt i de praktiske, maritime arbejdsopgave, f.eks. beregninger i forbindelse
med skibsbyggeri, formidling af kystlivshistorie, viden om grundlæggende sejladsfærdigheder, navigation, søsikkerhed og meteorologi m.m. Skoleforløbet kan afsluttes med en uddannelsesopgave eller et individuelt tilpasset udvalg af FP9 afgangsprøver.

 

Medarbejdere

Se Hjalms medarbejdere her

 

Kontakt Hjalm

Alle henvendelser vedrørende et STU-forløb på Hjalm eller lignende bedes rettet til STU- og skoleleder Randi Hoffmann, tlf. 24753860 eller rh@concura.dk

 

Hent information i PDF-format

Fonden CunCura - STU på Hjalm