Tilbage

Ferieture

 

Huset i Tveje Merløse tilbyder to feriekolonier, der kan variere fra fire til syv døgn.

Ferieugerne er fastlagt til en vinterkoloni i uge 7 og en sommerkoloni i uge 27.
 
På begge kolonier vil personalet fra de to teams være til stede. Dagene bærer præg af struktur, forudsigelighed og tryghed.
 
Feriekolonierne vil indeholde oplevelser, der er tilpasset aldersgruppen og børnenes formåen, dog med det for øje, at grænser kan udvides, så børnene oplever succes.