Familierådslagning 

 

Vi tilbyder at afholde familierådslagning i sager, hvor man ønsker at inddrage barnets/den unges udvidede netværk i højere grad, når der skal træffes beslutninger, om hvilken støtte barnet/den unge måtte have behov for. Metoden er især brugbar, når der er behov for en afdækning af den udvidede families ressourcer i forhold til en given problemstilling for barnet/den unge og familien.

 

Vi har erfaring for, at denne metode ofte fremmer inddragelse, giver mulighed for en meget bredere vidensudveksling og tværfaglig koordinering. Herudover opleves det ofte, at de involverede parter føler sig hørt og respekterede samt føler en langt større ansvarlighed til efterfølgende at følge op på de beslutninger, der blev truffet på selve rådslagningen.

Vi tilbyder at gennemføre familierådslagning med en samordner, der hjælper familien med at planlægge og gennemføre rådslagningen og sørger for, at hver enkelt deltager bidrager positivt til processen. Vi har endvidere meget velegnede lokaler med køkken, hvor forvaltningen kan leje sig ind, gerne med egen samordner.