Familieorienteret indsats 

 

Fonden ConCura yder familierådgivning i forhold til Servicelovens §11 samt § 52 stk. 3 pkt. 2 – 52 stk. 3 pkt. 3 og § 52, stk. 3 pkt. 9.

Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i de foreliggende bekymringer.  Indsatsen vil overordnet være løsnings- og ressourcefokuseret og med stor fokus på samspillet i familien. Vi har fokus på, at forældrene bliver i stand til at varetage forældreopgaven, ved at styrke og udvikle de relationer, der er sunde og hensigtsmæssige og dermed bidrager til at familien og barnet kan udvikle sig. Ligeledes vægter vi samarbejdet med familiens professionelle og private netværk højt for at skabe stabile rammer for familien og barnets fortsatte trivsel.

Den praktiske, pædagogiske støtte vil som oftest være konkret handleanvisende. 

 

Afdækkende opgaver 
Vi udfører observationer af børn, unge og familie med henblik på at afdække familiens ressourcer, problemstillinger samt dynamikken i familien. Observationerne foretages i hjemmet, på skolen eller der, hvor brugerne befinder sig. Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport. 

 

Kontrolopgaver 
Vi udfører alkohol- og narkotest, både i og uden for arbejdstid. Dette kan være et led i en samlet behandlingsstrategi eller som en enkeltstående opgave. Besøgene kan foretages som anmeldte eller uanmeldte.