Familiebehandling

ConCura yder familiebehandling i forhold til Servicelovens §11 samt § 52 stk. 3 pkt. 2 – 52 stk. 3 pkt. 3 og § 52, stk. 3 pkt. 9

Vi yder den fornødne støtte og behandling til familier med vanskeligheder, i forhold til at skabe og sikre stabile opvækstbetingelser for deres børn. Vi har fokus på, at forældrene bliver i stand til at varetage forældreopgaven, ved at styrke og udvikle de relationer, der er sunde og hensigtsmæssige og dermed bidrager til, at familien og barnet kan udvikle sig. Ligeledes vægter vi samarbejdet med familiens professionelle og private netværk højt for at skabe stabile rammer for familien og barnets fortsatte trivsel.

Den praktiske, pædagogiske støtte vil som oftest være konkret handleanvisende.

Overordnet set er vores opgave:

  • At arbejde med forældrenes kompetencer som opdragere med henblik på at sikre barnets/familiens trivsel.
  • At give råd og vejledning til forældre i forhold til deres rolle som opdragere.
  • At undersøge og vurdere forældrenes mulighed for at varetage forældre-opdrager- omsorgsrollen, således at perspektivet på barnets positive udvikling bliver det centrale.
  • At være med til, i samarbejde med rådgiver, at koordinere og sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i forhold til familien.
  • At give råd og konkret vejledning til forældrene i forhold til at skabe de nødvendige strukturer og rammer, som giver børnene og familien en genkendelig og forudsigelig hverdag.


ConCura arbejder tværfagligt med sagsbehandler, skoler, dagtilbud, sundhedsplejerske og PPR.

Afdækkende opgaver
Vi udfører observationer af børn, unge og familie med henblik på at afdække familiens ressourcer, problemstillinger samt dynamikken i familien. Observationerne foretages i hjemmet, på skolen eller der, hvor borgeren befinder sig. Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport.

Kontrolopgaver
Vi udfører alkohol- og narkotest i borgerens hjem, både i og uden for arbejdstid. Dette kan være et led i en samlet behandlingsstrategi eller som en enkeltstående opgave. Besøgene kan foretages som anmeldte eller uanmeldte.
Hent information i PDF-format: