Tilbage

Et døgn i hverdagen

 

Huset i Tveje Merløse tilbyder aflastning på hverdage. Det aftales mellem Huset, den anbringende myndighed og hjemmet, hvordan den specifikke sag løses bedst muligt.
 
Der vil, i disse sager, kunne tilbydes pædagogisk uddannet personale til at varetage opgaven, og den røde tråd fra weekenderne vil gå igen i form af forudsigelighed, struktur, tryghed og en anerkendende tilgang til barnet, med udgangspunkt i barnets egne ressourcer.

Børnene/de unge ankommer til Huset efter skole - der aftales individuelt omkring afhentning eller ankomst.
 
Eftermiddagen vil ofte bestå af en aktivitet, der er tilpasset barnet/den unge. Aftenen vil bære præg af forberedelse til næste dag, og tempoet tilpasset, så indsovningen foregår så uproblematisk som muligt. Morgenen vil forløbe med morgenmad, evt. bad og klargøring til skole/daginstitution.