Cool Kids - angstbehandling 

 

Cool kids er et videnskabeligt baseret og meget effektivt angstbehandlingsprogram og bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi. Programmet er udviklet i Australien og er derefter senere blevet oversat til dansk ved Århus Universitet. 


Professionelt og certificeret kvalitet
Hos Fonden ConCura har vi uddannet 4 medarbejdere der har taget Cool Kids uddannelsen på Århus Universitet. Derudover har vi tilknyttet en klinisk psykolog, der er certificeret i Cool Kids programmet og som har det overordnede behandlingsmæssige ansvar i alle behandlinger. Programmet tilbydes til kommuner og privatpersoner.  


Et behandlingsprogram strækker sig over 10 sessioner det er enten i et individuelt forløb eller som gruppeforløb med jævnaldrende børn. Igennem forløbet er der mulighed for at forældrene kan få et fælles sprog mellem forældre og barn medvidere får forældrene mulighed for at erfaringsudveksle med den andre forældre. Cool Kids er overordnet et program, der er baseret på at lære børn og forældre færdigheder og teknikker, så de på sigt kan håndtere angsten selvstændigt, hvor der er lagt vægt på anvendelse af færdigheder og teknikker i det ”virkelige liv” gennem øvelsesopgaver - både i sessionerne og derhjemme mellem sessionerne.