Certificering 

 

Det socialpædagogiske felt er præget af mange udbydere, hvor det kan være svært at afgøre, om et tilbud er tidssvarende, og om fagligheden er i orden. Fonden ConCura har derfor valgt at indgå samarbejde med Foreningen Akkreditering Danmark (FADK), der er førende indenfor certificering på det specialiserede socialområde. FADK arbejder helhedsorienteret med henblik på at udvikle standarder og certificerer på både ledelses- og behandlingsplan. Formålet er at sikre kvalitetsledelse, ligesom en FADK-certificering er dokumentation for kvaliteten af de enkelte udbyderes behandlingsmiljøer, og at ydelser leveres omkostningseffektivt. Certificeringen foretages af Bureau Veritas, der er en af verdens største aktører indenfor certificering. Deres uafhængige, specialiserede konsulenter foretager al prøvning og kontrol således, at der aldrig kan sættes spørgsmålstegn ved pålideligheden af certificeringen. 

 

I Fonden ConCura har vi på nuværende tidspunkt opnået certificering for hovedparten af vores afdelinger, ligesom vores organisation er certificeret på baggrund af en organisationsstandard, som blandt andet omfatter ledelse, værdigrundlag, sundhed og forebyggelse samt styring af kvalitetsarbejdet. Certificeringerne skal fornys hvert tredje år, hvilket gør, at der arbejdes løbende med intern kvalitetssikring samt udvikling og optimering af arbejdet. På den måde bidrager vi til, at kommuner og statsforvaltninger får nemmere ved at navigere i feltet af udbydere i form af en garanti for, at de hos os får den kvalitet, de betaler for.

 

Fonden ConCuras adm. direktør, Jakob Schiøtt, valgte ligeledes i 2014 at indtræde i FADK’s bestyrelse med henblik på at bidrage til en fortsat modernisering af standarden, så den altid lever op til de skiftende politiske krav til området. Det er vigtigt for Fonden ConCura at fremme sparring på området, således at standarden altid holdes dynamisk, og at en opnået certificering opfodrer til fortsat udvikling.

 

Se Fonden ConCuras certificeringer her:

Organisatorisk standard for Fonden ConCura
Botræningen
Aflastningen
Opholdstedet
Skolen


Læs mere om Foreningen Akkreditering Danmark og Bureau Veritas her:
Foreningen Akkrediteringen Danmark
Bureau Veritas