Botræningen

 

Bakkehuset er et botræningstilbud, der er centralt beliggende i Nygade i Holbæks bymidte. Målet med et ophold i Bakkehuset er, at den unge bliver i stand til at tage ansvar for sit eget liv ved at gennemføre og realisere deres mål i form af at gennemføre en uddannelse, fastholde deres arbejde, efterleve deres budget samt overholde aftaler med offentlige instanser, og derved have grobund for at kunne klare sig uden støtte i egen bolig. Alle beboere har en personlig kontaktperson, som yder støtte af såvel praktisk som personlig karakter, herunder støtte til opfølgning af uddannelse, økonomistyring, personlige samtaler, hjælp til hygiejne, kost og tøjvask. Der er ikke personale på faste tidspunkter, men kontaktpersonerne har deres gang i tilbuddet i det daglige. Der er tilknyttet en rådighedsvagt som beboerne kan kontakte telefonisk uden for almindelig arbejdstid, såfremt de måtte have behov for akut hjælp eller støtte. 


Tilbuddet består af en grundpakke, som indeholder følgende:
• Eget værelse 
• Støtte til fællesaktiviteter, eks. sommerfest med forældre
• Personale til rådighed ved akut behov alle døgnets timer, 365 dage om året 
• Administration – herunder rapportskrivning og mødeaktivitet 


Fællesaktiviteterne omfatter bl.a. fællesspisning hver 14. dag for husets beboere, hvor de unge lærer at købe ind, tilrettelægge menuen samt tilberede maden. Derudover bliver de udfordret i de sociale samspil. 
De unge vil på skift være ansvarlige for, sammen med personalet, at planlægge og gennemføre fællesspisningen. 
Rengøring på fællesarealer foregår efter en plan for hver enkelt, hvor de har individuelt ansvar i turnus. Der er ophængt en plan for, hvordan hvert fællesrum skal rengøres. Kontaktpersonen kan støtte den unge til udførelse af opgaverne, og ligeledes følge op på, hvordan de er udført. 
Derudover kan sagsbehandler tilkøbe det antal individuelle støttetimer, som denne vurderer, der er behov for. Støttetimerne bruges bl.a. til personlig støtte, rådgivning om kost, madlavning, sundhed, hygiejne, økonomi og samfundsforhold. 

 

Målgruppe
Bakkehuset henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som af forskellige årsager, hverken kan bo hos deres forældre eller klare sig alene i egen bolig. Bakkehuset er godkendt til at kunne indskrive 3 unge i alderen 16-25 år, jf. SEL § 66 stk. 1, nr. 5 samt § 107. De unge har et udpræget behov for støtte og skal guides til større selvstændighed samt få en forståelse af egen situation. De skal under deres ophold lære at tage ansvar for eget liv, samt opnå en forståelse og parathed til voksenlivet herunder mestring af eget liv i alle aspekter.

De unge har typisk en belastet familiebaggrund samt forskellige problematikker, f.eks. sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.
Vi modtager ikke unge, som har et kendt misbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol. Såfremt den unge har et skjult misbrug, som stedet bliver bekendt med, bliver dette et fokuspunkt, som den unge og kontaktpersonen arbejder løbende med, med de rette instanser.

 

 

Tilsynsrapport

 

Medarbejdere

Se Botræningens medarbejdere her.

 

Kontakt Botræningen

Kontakt os for en uforpligtende snak.

 

Hent information i PDF-format

Fonden ConCura - Botræningen