Hvem er vi

Bakkehuset er et botræningstilbud, godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 1 nr. 5, i alderen 16-18 år, med mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år. Tilbuddet er rettet mod unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme og, hvor det er vurderet, at de har brug for støtte mhp. at blive parat til at bo i egen bolig.

Det er kendetegnede, at de har et udpræget behov for støtte og skal guides til større selvstændighed samt få en forståelse af egen situation. De skal under deres ophold lære at tage ansvar for eget liv, samt opnå en forståelse og parathed til voksenlivet herunder økonomi, uddannelse m.v.

De unge har typisk en belastet familiebaggrund samt forskellige problematikker, f.eks. sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.
Vi modtager ikke unge, som har et kendt misbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol. Såfremt den unge har et skjult misbrug, som stedet bliver bekendt med, bliver dette et fokuspunkt, som den unge og kontaktpersonen arbejder løbende med, med de rette instanser.

 Hent information i PDF-format: