Børnefaglige undersøgelser 

 

ConCura udfører børnefaglige undersøgelser, jvf. Servicelovens § 50, i tæt samarbejde med kommunen. Indledningsvis indgås aftale med kommunen om omfang og procedurer i undersøgelsesarbejdet. Vi gennemfører undersøgelserne med udgangspunkt i kommunens egen undersøgelsesskabelon. Vi vurderer og konkluderer ikke eller fremkommer med forslag til, hvilke eventuelle hjælpeforanstaltninger, undersøgelsen skal munde ud i, da dette alene er kommunens vurdering og afgørelse.
Vi har bred erfaring i udarbejdelse af undersøgelser i ICS og i brug af DUBU.
 
Hent information i PDF-format: