Hvem er vi 

 

ConCura - Aflastningstilbuddet er et aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov og problematikker, bl.a. ADHD og autisme. Fløjen er et sidestykke til Huset, der fungerer parallelt som aflastningstilbud for de af de unge, som er længst fremme udviklings-, personligheds- og interessemæssigt. Det betyder, at vi i Fløjen i højere grad end i Huset arbejder med de unges selvstændighed og identitetsdannelse. 
 
Huset og Fløjen ligger på samme adresse i den lille charmerende landsby Tveje Merløse, ca. tre kilometer syd for Holbæk. Stedet er tæt på både skov, vand og naturområder. Huset er nybygget i april 2010, det er på 250 m² og har tilknyttet et sløjdværksted og en aktivitetshal. Fløjen ligger som en længe til ConCuras skolebygning, i forlængelse af sløjdværkstedet og aktivitetshallen. Huset og Fløjen deler udendørsarealer, hvor vi har boldbaner, nedgravede trampoliner, naturlegeplads, bålsted og et shelter.
 
Huset og Fløjen er primært weekend- og ferietilbud, men kan også benyttes til hverdagsaflastning.

Huset og Fløjen skal ses og føles som et frirum for børnene/de unge, hvor fællesskabet fordrer nye venskaber, og de sociale spilleregler bliver indarbejdet på en naturlig og udviklende måde. Børnene/de unge har medindflydelse på de aktiviteter og oplevelser, der bliver tilbudt, både i weekenderne, i hverdagsaflastningen og på ferieture.
 
Målgruppe:
Børn og unge primært fra 6-18 år, dog med mulighed for § 107 til det fyldte 21. år. 
 
Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5 samt § 107.

 
Ring nu og hør nærmere på tlf: 40 22 35 39
© ConCura Aflastning - aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov.
 Tilsynsrapport

 

Se vores brugere fortælle om Aflastningstilbuddet i 2 små film :

• Film 1

• Film 2


Hent information i PDF-format: