Aflastningen

 

ConCura - Aflastningstilbuddet er et aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov og problematikker, bl.a. ADHD og autisme. Tilbuddet er delt op i afdelingerne Fløjen og Huset. Fløjen er et sidestykke til Huset, der fungerer parallelt som aflastningstilbud for de af de unge, som er længst fremme udviklings-, personligheds- og interessemæssigt. Det betyder, at vi i Fløjen i højere grad end i Huset arbejder med de unges selvstændighed og identitetsdannelse. 
 
Huset og Fløjen ligger på samme adresse i den lille charmerende landsby Tveje Merløse, ca. tre kilometer syd for Holbæk. Stedet er tæt på både skov, vand og naturområder. Huset er nybygget i april 2010, det er på 250 m² og har tilknyttet et sløjdværksted og en aktivitetshal. Fløjen ligger som en længe til ConCuras skolebygning, i forlængelse af sløjdværkstedet og aktivitetshallen. Huset og Fløjen deler udendørsarealer, hvor vi har boldbaner, nedgravede trampoliner, naturlegeplads, bålsted og et shelter.


Ovenstående tilbud kan kombineres ud fra individuelle behov.

 

Vi er ikke et behandlingstilbud, men et frirum for børn og unge; et sted, de glæder sig til at være. Huset og Fløjen skal ses og føles som et frirum for børnene/de unge, hvor fællesskabet fordrer nye venskaber, og de sociale spilleregler bliver indarbejdet på en naturlig og udviklende måde. Børnene/de unge har medindflydelse på de aktiviteter og oplevelser, der bliver tilbudt, både i weekenderne, i hverdagsaflastningen og på ferieture. Vi samarbejder gerne med familien om at skabe rammer, der passer til den enkelte. Der er plads til forskelligheder, og vi giver børnene/de unge oplevelser og udfordringer i det tempo, de magter og kan rumme. På længere sigt kan en plads i Huset eller Fløjen have en positiv effekt på barnets/den unges inklusion i videre sociale sammenhænge.


Huset og Fløjen tilbyder følgende:

 • Aflastning hver anden weekend

 • Aflastning hver fjerde weekend

 • Aflastning på hverdage

 • Ferieture af en uges varighed

 
I weekenderne har vi plads til 12 børn/unge i Huset og 8 unge i Fløjen. Vi har minibusser til rådighed og tilbyder afhentning af børn og unge.
 
Målgruppe:
Børn og unge primært fra 6-18 år, dog med mulighed for § 107 til det fyldte 21. år. 
 
Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5 samt § 107.

 

Weekendaflastning

Huset og Fløjen i Tveje Merløse tilbyder weekendaflastning hver anden eller fjerde weekend, alt efter hvilket behov barnet eller den unge har.

Weekendens praktiske forløb
En weekend i Huset eller Fløjen begynder fredag klokken 15.00 og slutter søndag klokken 14.00 - dog kan begyndelsestidspunktet variere, alt efter om barnet/den unge skal hentes eller selv ankommer. Weekenderne i Fløjen og Huset fungerer på samme måde. Der vil være tidspunkter, hvor afdelingerne laver aktiviteter sammen, mens spisning og daglige rutiner foregår hver for sig.
 
Når alle er ankommet om fredagen, holdes der samling. Her får vi lidt at spise og drikke og beslutter, hvad vi skal lave i løbet af weekenden. Børnene og de unge kan her komme med ønsker til aktiviteter eller dele med gruppen, hvad de måtte have på hjerte.
 
Under samlingen byder børnene/de unge ind på ”pligter”, som de skal hjælpe med i løbet af weekenden. Pligterne omfatter bl.a. at hjælpe med madlavningen, rydde af bordet efter måltiderne, tømme opvaskemaskine og skraldespand eller lave bolledej, da der altid tilbydes nybagte boller til børnenes morgenmad. Alle skal deltage i pligterne for at bidrage til fællesskabet.

Forudsigelighed er kodeordet
Personalet arbejder i teams, der primært er tilknyttet enten lige eller ulige weekender. Det betyder, at det som udgangspunkt altid er de samme voksne, som børnene/de unge tilbringer weekenden med.  
 
Gældende for de fleste af Husets og Fløjens brugere er, at de benytter aflastningstilbuddet hver anden weekend. Det er også muligt at gøre brug af det hver fjerde weekend, alt afhængig af hvilket behov det enkelte barn har. Barnet/den unge vil blive tilknyttet den samme gruppe børn ved hvert ophold. Dette giver forudsigelighed og tryghed for gruppen, og de har mulighed for at danne relationer og venskaber.

Forudsigeligheden er kodeordet for Husets og Fløjens arbejde. Derfor udarbejdes der for hver weekend et "weekendbrev", som omsorgspersonerne for børnene/de unge kan se på ConCuras intranet og læse sammen med dem.
 
Weekendbrevet er tilgængeligt fra onsdagen før en weekend i Huset eller Fløjen, og deri står beskrevet:
 

 • hvilke børn/unge, der deltager i weekenden.

 • hvilket personale, der henter børnene til Huset (med mindre de selv ankommer).

 • hvilke medarbejdere, der er på arbejde, og hvem, der sover der.

 • hvilke aktiviteter, der er planlagt.

 • hvordan madplanen ser ud.

 • om der er nogen, der har fødselsdag i weekenden.

 • om der skal huskes særlig beklædning.

 
På den måde er børnene/de unge forberedt, da de kender rammerne og indholdet for weekenden.

Der vil ligeledes efter en weekend blive lagt et referat på intranettet, hvor der står beskrevet, hvordan weekenden er forløbet. Det prioriteres, at hvert barn/ung bliver nævnt i referatet, og der vil være billeder, hvor alle fra weekenden er repræsenteret.

 

Aflastning på hverdage

Huset i Tveje Merløse tilbyder aflastning på hverdage. Det aftales mellem Huset, den anbringende myndighed og hjemmet, hvordan den specifikke sag løses bedst muligt.
 
Der vil, i disse sager, kunne tilbydes pædagogisk uddannet personale til at varetage opgaven, og den røde tråd fra weekenderne vil gå igen i form af forudsigelighed, struktur, tryghed og en anerkendende tilgang til barnet, med udgangspunkt i barnets egne ressourcer.

Børnene/de unge ankommer til Huset efter skole - der aftales individuelt omkring afhentning eller ankomst.
 
Eftermiddagen vil ofte bestå af en aktivitet, der er tilpasset barnet/den unge. Aftenen vil bære præg af forberedelse til næste dag, og tempoet tilpasset, så indsovningen foregår så uproblematisk som muligt. Morgenen vil forløbe med morgenmad, evt. bad og klargøring til skole/daginstitution. 

 

Ferieture

Huset i Tveje Merløse tilbyder to feriekolonier, der kan variere fra fire til syv døgn.

Ferieugerne er fastlagt til en vinterkoloni i uge 7 og en sommerkoloni i uge 27.
 
På begge kolonier vil personalet fra de to teams være til stede. Dagene bærer præg af struktur, forudsigelighed og tryghed.
 
Feriekolonierne vil indeholde oplevelser, der er tilpasset aldersgruppen og børnenes formåen, dog med det for øje, at grænser kan udvides, så børnene oplever succes.

 

Certificering

Aflastningen er certificeret. Se vores certificering her.

 

Tilsynsrapporter

Her er tilsynsrapporterne for Huset i Tveje Merløse tilgængelige, både den nyeste version og rapporterne fra tidligere år. 

 

Medarbejdere

Se Aflastningens medarbejdere her.

 

Film

Se vores brugere fortælle om, hvad Aflastningen betyder for dem i disse to små film. 

 

Kontakt Aflastningen

Kontakt os for en uforpligtende snak.


Hent information i PDF-format 

Kommer snart