Aflastningen

Aflastningen i Tveje Merløse er primært målrettet børn og unge fra 6-18 år, dog med mulighed for udvidelse til det fyldte 21. år efter §107. Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5 samt § 107.


Beliggenhed

Aflastningstilbuddet er beliggende i den charmerende lille landsby Tveje Merløse, ca. tre kilometer syd for Holbæk. Stedet er tæt på både skov og vand, og med god mulighed for brug af de nærliggende naturområder. 
Vi arbejder i to teams med tre erfarne personaler på hver. De to teams har faste weekender, så det vil være de samme tre personaler, de unge møder weekenden igennem. De to teams er delt op i Huset og Fløjen. 


Huset
Huset henvender sig til den yngste del af målgruppen som er de 6-12årige. 
Tilbuddet benyttes primært af børn/unge med ADHD, autisme og lignende problematikker. Der er tilknyttet 12 børn pr. weekend, hvor det er de samme børn weekenden igennem.
Nøgleordet er forudsigelighed. Personalet arbejder i teams, der primært er tilknyttet enten i lige eller ulige weekender. Det betyder, at det som udgangspunkt er de samme voksne, som børnene/de unge tilbringer weekenden med. Tilbuddet er et weekendaflastningstilbud gældende fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn. Opholdet i Huset er tilpasset, så alle kan deltage på det niveau, de formår – og ind imellem rykke grænser. 

 

Husets fysiske rammer:

Huset er nybygget i april 2010. Det er på 250 kvm, hvor der er tilknyttet en lille biograf og aktivitetshal. Udendørs har vi Multibane, nedgravet trampoliner, naturlegeplads, samt bålsted, samt små hyggekroge med aktiviteter eller afslapning. 
Huset er indrettet med 5 værelser på ca. 12-15 kvm, på værelserne er der 2-3 senge og en kommode til børnenes tøj. Børnene har desuden deres egen sække med dyne, hovedpude og sengetøj i, børnene sover oftest på det sammen værelse.

 

Fløjen
Aflastningstilbuddet er et socialt tilbud for børn og unge mellem 12 og 18 år evt. med udvidelse til 21 år, der primært bliver benyttet af børn/unge med ADHD, autisme og lignende problematikker.
Tilbuddet er et weekendaflastningstilbud gældende fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.
Fløjen betegnes som en ungdomsafdeling, da den primært henvender sig til unge/teenagere som i deres udvikling er alderssvarende. Her understøttes de unges interesser, uden at der skal tages hensyn til store aldersforskelle. Samtidig arbejdes her mere på selvstændighed og medbestemmelse end i den yngre gruppe.  
Ydermere debatteres emner som pubertet, seksualitet og fremtidsplaner. Endvidere arrangeres virksomhedsbesøg.  
Fløjen og Huset fungerer på samme måde. Der er tidspunkter, hvor afdelingerne laver aktiviteter sammen, mens spisning og daglige rutiner foregår hver for sig. Den pædagogiske tilgang, samt strukturen er ens, dog med differenceret aktiviteter efter interesser og målgruppe, hvilket børnene har medindflydelse på i grupperne. 


Fløjens fysiske rammer: 
Fløjen er renoveret i vinteren 2016, med bl.a. stort køkken-alrum samt to nye badeværelser. Fløjen er indrettet med seks værelser på ca. 8-10 m2. På hvert værelse er en køjeseng og en kommode til de unges tøj. De unge har desuden hver sin sæk med dyne, hovedpude og sengetøj. De unge sover oftest på det sammen værelse hver gang. Fløjen har desuden to større værelser, der bliver brugt som hhv. stue/opholdsrum og personalekontor/-soverum. Fløjen.   

 

Aktiviteter
Børnene/de unge har medindflydelse på de aktiviteter og oplevelser, der hver weekend bliver tilbudt. De planlagte aktiviteter kan bl.a. være cirkus, svømmehal, bowling, forlystelsesparker, biograf, skøjtebane, museer, gokart, lasergame mm. 
Ud over de store planlagte aktiviteter er der mulighed for at, cykle en tur på aflastningens egne mountainbikes, tage på fisketur, være aktiv i salen eller gøre brug af udendørsarealerne f.eks. hygge ved blåstedet eller benytte trampolinerne.   
Fløjen og Huset kommer til at fungere på samme måde. Der vil være tidspunkter, hvor afdelingerne laver aktiviteter sammen, mens spisning og daglige rutiner foregår hver for sig. Fløjen kommer, ligesom Huset, til at fungere som et frirum med tydelige rammer og regler samt vejledning og støtte til det sociale samspil. 


Huset og Fløjen tilbyder følgende:
•    Aflastning hver anden weekend
•    Aflastning hver fjerde weekend
•    Aflastning på hverdage
•    Ferieture af en uges varighed
 
I weekenderne har vi plads til 12 børn/unge i Huset og 12 unge i Fløjen. Vi har egen vognpark til rådighed og tilbyder afhentning af børn og unge.
 

Weekendaflastning
Huset og Fløjen i Tveje Merløse tilbyder weekendaflastning hver anden eller fjerde weekend, alt efter hvilket behov barnet eller den unge har.

Weekendens praktiske forløb
En weekend i Huset eller Fløjen begynder fredag klokken 15.00 og slutter søndag klokken 14.00 - dog kan begyndelsestidspunktet variere, alt efter om barnet/den unge skal hentes eller selv ankommer. Weekenderne i Fløjen og Huset fungerer på samme måde. Der vil være tidspunkter, hvor afdelingerne laver aktiviteter sammen, mens spisning og daglige rutiner foregår hver for sig.
 
Når alle er ankommet om fredagen, holdes der samling. Her får vi lidt at spise og drikke og beslutter, hvad vi skal lave i løbet af weekenden. Børnene og de unge kan her komme med ønsker til aktiviteter eller dele med gruppen, hvad de måtte have på hjerte.
 
Under samlingen byder børnene/de unge ind på ”pligter”, som de skal hjælpe med i løbet af weekenden. Pligterne omfatter bl.a. at hjælpe med madlavningen, rydde af bordet efter måltiderne, tømme opvaskemaskine og skraldespand eller lave bolledej, da der altid tilbydes nybagte boller til børnenes morgenmad. Alle skal deltage i pligterne for at bidrage til fællesskabet.
 
Gældende for de fleste af Husets og Fløjens brugere er, at de benytter aflastningstilbuddet hver anden weekend. Det er også muligt at gøre brug af det hver fjerde weekend, alt afhængig af hvilket behov det enkelte barn har. Barnet/den unge vil blive tilknyttet den samme gruppe børn ved hvert ophold. Dette giver forudsigelighed og tryghed for gruppen, og de har mulighed for at danne relationer og venskaber.

Forudsigeligheden er kodeordet for Husets og Fløjens arbejde. Derfor udarbejdes der for hver weekend et "weekendbrev", som omsorgspersonerne for børnene/de unge kan se på ConCuras intranet og læse sammen med dem.
 
Weekendbrevet er tilgængeligt fra tirsdag før en weekend i Huset eller Fløjen, og deri står beskrevet:
 
•    hvilke børn/unge, der deltager i weekenden.
•    hvilket personale, der henter børnene til Huset (med mindre de selv ankommer).
•    hvilke medarbejdere, der er på arbejde, og hvem, der sover der.
•    hvilke aktiviteter, der er planlagt.
•    hvordan madplanen ser ud.
•    om der er nogen, der har fødselsdag i weekenden.
•    om der skal huskes særlig beklædning.
 
På den måde er børnene/de unge forberedt, da de kender rammerne og indholdet for weekenden.

Der vil ligeledes efter en weekend blive lagt et referat på intranettet, hvor der står beskrevet, hvordan weekenden er forløbet. Det prioriteres, at hvert barn/ung bliver nævnt i referatet, og der vil være billeder, hvor alle fra weekenden er repræsenteret.
 
Aflastning på hverdage
Huset i Tveje Merløse tilbyder aflastning på hverdage. Det aftales mellem Huset, den anbringende myndighed og hjemmet, hvordan den specifikke sag løses bedst muligt.
 
Der vil, i disse sager, kunne tilbydes pædagogisk uddannet personale til at varetage opgaven, og den røde tråd fra weekenderne vil gå igen i form af forudsigelighed, struktur, tryghed og en anerkendende tilgang til barnet, med udgangspunkt i barnets egne ressourcer.
Børnene/de unge ankommer til Huset efter skole - der aftales individuelt omkring afhentning eller ankomst.
 
Eftermiddagen vil ofte bestå af en aktivitet, der er tilpasset barnet/den unge. Aftenen vil bære præg af forberedelse til næste dag, og tempoet tilpasset, så indsovningen foregår så uproblematisk som muligt. Morgenen vil forløbe med morgenmad, evt. bad og klargøring til skole/daginstitution. 
 
Ferieture
Huset i Tveje Merløse tilbyder to feriekolonier, der kan variere fra fire til syv døgn.
Ferieugerne er fastlagt til en vinterkoloni i uge 7 og en sommerkoloni i uge 27.
På begge kolonier vil personalet fra de to teams være til stede. Dagene bærer præg af struktur, forudsigelighed og tryghed.
Feriekolonierne vil indeholde oplevelser, der er tilpasset aldersgruppen og børnenes formåen, dog med det for øje, at grænser kan udvides, så børnene oplever succes.
 

Certificering

Aflastningen er certificeret. Se vores certificering her.

 

Tilsynsrapporter

Her er tilsynsrapporterne for Huset i Tveje Merløse tilgængelige, både den nyeste version og rapporterne fra tidligere år. 

 

Medarbejdere

Se Aflastningens medarbejdere her.

 

Film

Se vores brugere fortælle om, hvad Aflastningen betyder for dem i disse to små film. 

 

Kontakt Aflastningen

Kontakt os for en uforpligtende snak.


Hent information i PDF-format 

Fonden ConCura - Aflastningen