Bestyrelse


Lene Diemer
Formand

 Trine Holgersen
Næstformand

 


 

 


Morten Løvschall
Bestyrelsesmedlem

 


 

 


Peer Brinkman Høyer
Bestyrelsesmedlem

 


 

 

 


Jan Christensen
Bestyrelsesmedlem